Meme Dikleştirme Ameliyatı

Estetik görüntü ve güzel bir görünüme sahip olma isteği her kadının büyük ölçüde istediği bir durumdur. Her kadın sahip olduğu meme görüntüsü ve aynı zamanda yapısı ile ilgili bir değişim isteyebilmektedir. Kimine göre sarkık olan bir görüntü kimine göre kendini küçük veya büyük bir boyut olarak gösterebilmektedir. Bu nedenler sonucunda da zamanla özgüven noktasında azalmalar yaşayarak sosyal hayatları olumsuz yönde etkilenmektedir. Bütün bu olumsuz durumların ortadan kaldırılması ve kişinin estetik açıdan güzel ve hoş bir görüntüye sahip olmayı istemesi meme dikleştirme ameliyatlarına olan ilgiyi artırmaktadır.

Göğüsün formu ve yapısı kadın açısından toplumsal normlar altında kendini farklı simgeler ile göstermektedir. Gerek cinsel bir simge olabilen meme, gerek ise anneliğin ve doğurganlığının bir simgesi olarak da kendini göstermektedir. Memelerde meydana gelen sarkma, emzirme sonrasında memenin yapısında meydana gelen deformasyonlar sebebi ile zaman içinde görülebilmektedir. Sarkık bir memenin görüntüsü kadınlarda kendini hoşnut olmayan durumlar ile gösterir. Göğüs estetiği özellikle günümüzde çokça tercih edilen bir estetik ameliyat olmaktadır. Zaman zaman erkeklerin de tercih ettiği bu estetik ameliyat; kadınların sosyal ve psikolojik açıdan kendilerini daha iyi hissetmeleri için başvurduğu bir yöntemdir.  Meme dikleştirme ameliyatı genellikle meme büyütme ya da meme küçültme ameliyatları ile birlikte yapılabilmektedir.

Meme Dikleştirme Estetiği

Kişiler, vücutlarında beğenmedikleri yerleri değiştirme noktasında estetik ameliyatlara ihtiyaç duymaktadırlar. Kendilerini beğenmedikleri ve istediği görüntüye sahip olmadıklarını düşündükleri için toplumdan soyutlanmaya başlarlar. Bu durum sosyal yaşantılarında olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Ayrıca kişiler yaşamlarında meydana gelen kazalar sonucunda veya aşırı kilo alımı ile gelen büyük memeye sahip olma durumunda da bel ağrısının tedavisi noktasında yine estetik ameliyatlara başvurabilmektedirler.

Estetik ameliyatı yaptırmayı isteme noktasında kişi bu fikri herhangi biriyle paylaşırken de çekince duyabilmektedir. Toplum baskısı, yanlış anlaşılabileceğini düşünmesi gibi sosyal çevrenin getirdiği sebepler ile bu kararını sorgulayabilmektedir. Ancak insan kendini her daim güzel bulmak isteyebileceği için estetik ameliyatlar bu aşamada son derece normal bulunmaktadır.

Tedavi Özeti

Operasyon Süresi

1 - 3 Saat

Aneztezi Türü

Genel Anestezi

Hastane Yatış

Yok

İşe Dönme Süresi

Hemen

Garanti Türü

-

Konaklama

Lüks Otel

VIP Transfer

Evet

Meme Dikleştirme Ameliyatı : Tarihten bu yana güzel olmak ve daha estetik bir görüntüye sahip olmak amacıyla insan pek çok estetik süreçten geçmiştir.  Meme dikleştirme estetiği başlığı altında meme dikleştirme ameliyatı da bunlardan bir tanesidir. Meme estetiğinde özellikle toplumlarda küçük bir meme boyutuna sahip kadınların psikolojisi açısından bakıldığında bu estetik ameliyatın neden bu kadar rağbet gördüğü anlaşılabilmektedir. Her kadının fiziksel özelliği, meme boyutu, formu ve bilhassa emzirme işlemi sonrasında oluşan sarkmalar, sık kilo alıp verme, yanlış sutyen kullanımı ve yaşa bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Tüm bu olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması için meme dikleştirme ameliyatı kadınlar tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Meme dikleştirme estetiği sonrasında kadınlar kendilerini daha iyi ve rahat hissetmekte ve toplum içinde daha özgüven sahibi bir şekilde bulunmaktadır. Ayrıca memede meydana gelen sarkma her kadının başına gelebileceği gibi rahatsız edici bir durum olmakla birlikte estetik açıdan bakıldığında pek de hoş olmayan bir durumdur. Bütün bu süreçler her kişi için başka sonuçlar doğurabilmektedir. Bunların ortadan kaldırılmasını isteyen kişiler estetik işlemlere ihtiyaç duymakta ve bu doğrultuda kararlarını vermektedirler.

Hangi Durumlarda Meme Dikleştirme Ameliyatı Yaptırılabilir?

  • Sarkık göğüslere sahip olmasından dolayı özgüven sorunu yaşayanlar
  • Fazla kilo alımı sonucunda büyüyen meme boyutunun bel ağrılarına sebep veriyor olması
  • Emzirme sonrası görülen sarkma sorunları
  • Sık sık kilo alıp vermeye bağlı olarak sarkık göğüsleri olanlar
  • Zaman içerisinde yaşa bağlı gelişen sebepler ile göğüslerinde sarkma olanlar
  • Meme yapısından ve formundan memnun olmayan kişiler
  • Kalıtsal sebepler doğrultusunda memeyi taşıyan mekanizmanın zayıf olması durumunda sarkma durumunun erken yaşlarda görülmesi
  • Özellikle de sutyen kullanımına dikkat edilmeyen durumlarda yerçekiminin memeleri aşağıya doğru çekmesinden dolayı sarkık görüntülerin oluşması

Meme Dikleştirme Estetiği Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatında en çok dikkat edilen hususların başında meme boyutunun ideal olan boyuttan küçük veya büyük olan kişilerin; göğüs estetiği yaptırmasına karar verme süreci gelmektedir. Hasta muayene edildikten sonra ameliyatta kullanılacak teknikler ve malzemeler belirlenerek operasyonun planlanmaktadır. Hastanın meme ölçüleri görüntüleme sayesinde incelenerek daha sonra en uygun olan malzeme seçilerek ameliyat için planlama süreci belirlenir. Meme estetiği ameliyatı meme arkasına yerleştirilen silikon protez ile uygulanan estetik bir ameliyattır.

Memelerin alt kısmından başlayarak koltuk altından ya da meme ucuna kadar olan alanda kesiklerin içerisine yerleştirilen kapsüller sayesinde memelerin daha dik görünmesi amaçlanmaktadır. Meme dikleştirme ameliyatı, meme küçültme ameliyatında yapılan benzer yöntemler ile yapılabilmektedir. Memenin mevcut dokusunda küçültme işlemi yapılmadan yalnızca memenin şeklinde yapılabilen değişiklikleri içermektedir. Hastanın istediği meme şekline ve belirlenen ameliyat tekniğine göre değişen meme dikleştirme ameliyatı genellikle en yoğun sarkmalarda tercih edilen yalnızca memenin içerisine protez yerleştirilerek oluşturulan meme estetiği ameliyatıdır. Meme dikleştirme ameliyatında tercih edilen anestezi çeşidi genel anestezi olmaktadır. Ameliyat sırasında memenin dikleştirilmesi ve kaldırılmasının yanında konulan meme implantı meme dokusunun arka kısmındaki hazırlanan göğüs duvarında bulunan kasın arkasına yerleştirilerek ameliyat süreci tamamlanmış olmaktadır. Ortalama olarak 1-2 saat süren ameliyat sonrasında aynı gün içinde hasta taburcu olabilir.

Meme dikleştirme estetiği ameliyatında asimetrik görüntü de sebeplerin arasındadır. Meme asimetrisi, kişilerin meme boyutlarının arasında farklılık olma durumuna verilen isimdir. Genellikle kadınlarda var olan bu durum kadınların yaklaşık %80’inde görülmektedir. Pek çok kadında fark edilemeyecek boyutlarda olduğu için genellikle önemsenmemektedir. Asimetri kimi zaman bir memenin diğer bir memeye oran açısından daha büyük olmasından dolayı olur iken, kimi zaman ise meme başının bulunduğu yer itibariyle farklı olabilmektedir. Özetle Mastopeksi ismiyle de anılan meme dikleştirme ameliyatı; memede meydana gelen sarkmış görüntünün bulunduğu dokudaki yapının sıkılaştırılmasıyla memenin yeniden formuna kavuşturulmasında uygulanan estetik bir ameliyattır.

Meme Dikleştirme Estetiği Riskleri

Bilindiği üzere en kolay yapılan her ameliyatta dahi bir risk faktörü bulunmaktadır. Elbette meme büyütme estetiği ameliyatlarında da birtakım riskler meydana gelebilmektedir. Genellikle enfeksiyon riski az olmakla birlikte ameliyat sonrasında bazı sızıntılar meydana gelebilir. Memede bulunan damarların özellikleri sebebiyle kanama riski de neredeyse çok az bir düzeydedir. Aynı zamanda meme dikleştirme ameliyatında enfeksiyon ve deri açısından hassasiyet oluşturabilecek durumlar da mevcuttur. Doktor kontrolünde verilen ağrı kesici ve antibiyotikler ile bu olumsuz sonuçlar ortadan kaldırılarak sürecin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi sağlanmaktadır.

Meme Dikleştirme Estetiği Öncesi

Görsel açıdan önemli ameliyatlar olma noktasında meme dikleştirme ameliyatlarında da öncelikle kişi muayene aşamasında iken doktoru tarafından iyi bir şekilde bilgilendirilmeli ve her beklentisine net cevaplar alabilmelidir.

Ameliyat öncesinde doktorunuza kullandığınız ilaçlar ve tıbbi geçmişiniz ile ilgili bilgiler vermeniz süreç açısından sağlıklı olacaktır.

Memede bulunabilecek herhangi bir kitlenin varlığının anlaşılması için mamografi veya ultrason gibi tetkiklerin ameliyat öncesinde yapılması gerekmektedir.

Kişi eğer yeni doğum yapmışsa veya emzirme döneminde ise bu dönemlerinin bitiminden yaklaşık 9 ay geçmesi beklenmektedir.

Ameliyat öncesi uyku düzeninize dikkat etmeniz süreç açısından faydalı olacaktır.

Ameliyat saatinden en az 6 saat önce beslenmeyi bırakmanız gerekir.

Herhangi bir aspirin veya benzeri olan ilaçları 1 hafta önce kadar bir süreyle kesmeniz daha doğru olacaktır.

Sigara ve alkol tüketimine, kan hücrelerinde bulunan oksijen seviyelerini azalttığı için ve iyileşme aşamasında süreci olumsuz etkileyebileceğinden dolayı ameliyat öncesinde belirli bir süre ara vermek gerekir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Sonrası

Ameliyat olacak kişinin bütün tetkikleri tamamlanmış bir şekilde kişinin ameliyata alınması sağlanır.

Genel anestezi yöntemi ile yapılan ameliyatta ortalama geçen süre 2 veya 3 saat civarındadır.

Ameliyat sonrasında ağrı kendini çok fazla göstermemekte olup ancak bu durum kişiden kişiye değişiklik gösteren bir durumdur.

Doktor tarafından verilen her ilacın ve ağrı kesicinin düzenli olarak kullanılması son derece önemlidir.

Antibiyotik kullanımına özen gösterilmeli, aksatılmaması gerekmektedir.

Ameliyattan hemen sonra herhangi bir yemek yenmesi veya sıvı bir besin alınması uygun olmamaktadır. İlk beslenme zamanı ameliyat sonrasında gelen 6 saat sonra yapılmalı ve bu beslenme biçimi sıvı gıdalar ile yapılmalıdır.

Ameliyattan sonra yorucu aktivitelerden ve ağır sporları yapmaktan kaçınılması gerekir.

Hasta ameliyat sonrasında taburcu olabilmektedir. Ancak doktorun tavsiyesi doğrultusunda bu süre 1 gün olabilir. Hastanede kalma sürecinin ardından hastanın taburcu olduktan sonra 2-3 gün süre zarfında istirahat etmesi gerekir.

Ameliyat sonrası ilk bir hafta ağır işler yapmamalı ve bu süre aralığında kişi öz bakımına dikkat etmelidir. Hasta en geç 1 hafta içinde gündelik hayatına geri dönebilmektedir.

Ameliyat sonrası izler birkaç ay kalabilmektedir. Ancak bu durum giderek azalma gösterir.

Ameliyattan sonra gelen süreçte ilk 2 hafta boyunca aspirin alınmamalıdır.

İyileşme sürecini olumsuz etkileyeceği için sigara ve alkol tüketimi sürecin uzamasına sebep olmaktadır.

Ameliyattan sonraki 4 – 6 hafta içinde ağır spor hareketlerinden kaçınılmalıdır.

Meme bölgesindeki bandajlar alınıncaya dek bu bölgenin ıslanmaması gerekir. Ameliyattan sonraki 7.günde bandajlar alınabilmektedir.

Ameliyat sonrasında geçirilen zaman diliminde özellikle ilk iki hafta yatarken sırtüstü yatmamanız gerekmektedir.

Ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra seyahate çıkılabilir.

Ameliyattan sonra iyileşme döneminde doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekir.

Yeni görüntüsüne alışmakta zorluk çeken veya zorlu ameliyatlar geçiren kişiler için psikolojik destek alınması yerinde olacaktır.

Meme Estetiğinde Kullanılan Protezler

Meme estetiğinde kullanılan yöntemler küçültme veya büyütme ameliyatlarına göre değişiklik gösterir. Bu operasyonlarda hangi tip protez kullanımı genellikle memenin formuna göre değişiklik göstermektedir. Memelerin daha büyük bir görünüme sahip olması amacı ile yapılan estetik ameliyatlarda kullanılan protez silikon bir yapı malzemesi ile kaplıdır. Bunun başlıca sebebi bir darbe sonucu meydana gelecek olan patlamanın önlenmesidir. Protezler kendi içlerinde de bazı sınıflara ayrılmaktadır. Şekil, içerik ve dış yüzey malzemesi bakımından farklılıklar gösteren ve aynı zamanda ameliyat olan hastanın özellikleri doğrultusunda seçilen protezler doktor tarafından belirlenmekte ve meme büyütme ameliyatında uygulanmaktadır.

Meme Dikleştirme Estetiği Fiyatları

Meme dikleştirme estetiği ameliyatları için belirlenen fiyatlar ameliyat yöntemine ve başka sebeplere göre değişiklik göstermektedir. Memelerin normal boyutundan çok küçük veya çok büyük olması durumunda yapılan meme estetiği ameliyatları, asimetrik görünüşün olması durumunda yapılan ameliyatlar gibi farklı estetik ameliyatlara göre değişebilmektedir. Elbette bu fiyat kişilerin isteklerine ve ameliyat türlerine göre değişmektedir. Özetle belirlenen fiyat aralığının belirlenmesi ameliyatı yapacak olan doktora, yapılacak hastaneye ve ameliyat yöntemlerine göre değişiklik gösterir.

Instagram : Ixoralife

Meme Dikleştirme Ameliyatı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ameliyatsız meme büyütme işlemi mümkün olabildiği gibi genellikle memelerinde az bir büyüme yaptırmak isteyen kişilere uygulanmaktadır.

Ameliyat sonrası kişiye çok dikkatli ve detaylı bir şekilde bakılmadığı sürece silikon takıldığı belli olmaz.

Ameliyattan geçen kısa süre içinde izler belli olur iken 6 – 12 ay gibi geçen bir sürede izler giderek kaybolmaktadır.

Meme dikleştirme estetiği ameliyatı genel yapısı ile zor bir ameliyat değildir.

Meme dikleştirme ameliyatının hamilelikte yaptırılması uygun görülmemektedir. Doğum sonrasında gelen 9 aylık bir sürecin sonunda yapılması daha uygun olacaktır.

Kişinin ameliyattan memnun kalmadığı durumlarda ameliyat tekrarlanabilir.

Meme, dikleştirme ameliyat sonrası yeni formuna kavuşmadan önce yeterli süre geçmeden emzirme yapılmamalıdır.

Meme büyütme estetiği ameliyatları ameliyat teknikleri, kullanılan malzemeler ve doktorun uzmanlığına göre değişiklik gösterir.

Ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra seyahate çıkmak mümkündür.

Ameliyat sonrasında elde edilen sonuçlar uzun bir süre kalıcı olmaktadır.

Aşırı kilo almak meme büyütme ameliyatları sonrasında memenin formunda deformeler oluşturacağı için ameliyatın kalıcılığının azalmasına sebep olur.

Ameliyat sonrası ortalama yedi gün içinde işe tekrar başlanabilir.

Estetik ameliyatlar kesin sonuçlar elde etmede en etkili yöntemlerdir.

Şekillenmenin daha sağlıklı olabilmesi açısından ameliyattan sonra sporcu sutyeni kullanılması daha doğru olmaktadır.

Malzeme kalitesine göre değişmesi sebebi ile protezler ortalama on yıl kullanılabilmektedir.
Uzmanlarımız sorularınızı cevaplıyor

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle en kısa sürede iletşime geçelim.

Ixora Life Clinic
Bize Ulaşın
Hasta Yorumları

1.5 hafta öncesinde anneme gözaltı ve göz üstü için estetik operasyonu yaptırdık. Annemin tansiyonla ilgili sıkıntısı olduğundan operasyondan co..

Melisa yılmaz

Dün klinikte göz torbalarım için bir operasyon gerçekleştirdim araştırmalar sonucunda en iyisinin ixora klinik oldugunu gözlemledim kendi içimde endiş..

Salih Gürgen

Operasyonumu dun yaptırdım gayet ağrısız ve sohbet ederek geçti. Ekim yaptırdığım oda gayet sterildi. Doktorun ilgisi ile kafamdaki soru işaretleri gi..

Cinar Berna

Merhaba bu klinikle bir arkadaş tavsiyesi üzerine tanıştım bir burun estetiği yaptırmak için güzel ve temiz bir yer arıyordum daha sonrasında ixora kl..

Ferhat Babat

Annem ve kendim için dolgu ve botoks uygulaması için ixora ile yollarımız kesişti. İşlem uygulaması sırasında ilgili alaka, sonuçundan ve doğal görünü..

Gamze Yıldız

Arkadaşım ameliyatını A sınıf bir hastanede oldu,odamız gayet ferah ve güzeldi.Doktor bey sağolsun sürekli ilgilendi,bilgi verdi.Kesinlikle tavsiye e..

İlayda Güleç

Saç ekimi yaptırdım ve şuan çok memnunum bunun için ekibe ve doktoruma teşekkür ederim ..

Emre Aslan

14 Temmuz'da Ixora Life'da göğüslerimi küçülttüm. İrtibat kişim Meltem Hanım çok kibar ve her zaman yardımcı oldu. Planlama WhatsApp üzerinden yapıldı..

Sevgi
Ixora Life Clinic Tedavi Planınızı Oluşturmaya Başlayın!
Online Konsültasyon

Ön talep formunu doldurarak
bize ulaşabilirsiniz.

Whatsapp Üzerinden Bize Ulaşın
90 533 011 76 81
Benzer Tedaviler
22
Eylül

Yanak İnceltme Ameliyatı (Bişektomi) Nasıl Yapılır? Bişektomi Yanak İnceltme Ameliyatı ile yüze dah..

Devamını oku
22
Eylül

Kepçe Kulak Ameliyatı : Bu durumun başlıca sebebi sahip olduğumuz fiziksel özelliklerimizdir. Yani k..

Devamını oku
22
Eylül

Üst ve Alt Göz Kapağı Ameliyatı Göz Kapağı Ameliyatı : Göz kapağında meydana gelen sarkmalar ve alt..

Devamını oku
21
Eylül

Çene Ucu Estetiği Ameliyatı Neden Yapılır? Çene ucu estetiği ameliyatı için, kişinin profiline yand..

Devamını oku
21
Eylül

Yüz Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Yüz germe ameliyatları tercih edilme noktasında genellikle yaş a..

Devamını oku
21
Eylül

Jinekomasti Ameliyatı ve Tedavisi Jinekomasti Ameliyatı : Jinekomasti tedavisinde geçerli olan en s..

Devamını oku
21
Eylül

Kol Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Kol germe ameliyatı, kollarında sarkmalar meydana gelen kişiler ..

Devamını oku
21
Eylül

Popo (Kalça) Estetiği Nedir? Kalça Büyütme Ameliyatı : Popo estetiği, kişinin poposunda bulunan hac..

Devamını oku
21
Eylül

Karın Germe Nedir? Karın germe ameliyatı çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilen, kişinin fazla kilo a..

Devamını oku
21
Eylül

Kimler Liposuction – Yağ Aldırma Ameliyatı Olabilir? Liposuction Yağ aldırma ameliyatı, genellikle ..

Devamını oku
21
Eylül

Meme Dikleştirme Ameliyatı : Tarihten bu yana güzel olmak ve daha estetik bir görüntüye sahip olmak ..

Devamını oku
21
Eylül

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır? Meme küçültme ameliyatı, meme görüntüsü büyük olan kişilerin..

Devamını oku
21
Eylül

Meme büyütme estetiğinin hem fiziksel hem de sosyal gerekçeler açısından kadınların psikolojilerinin..

Devamını oku
21
Eylül

Estetik Kavramına Genel Bir Bakış Yunanca duymak ve algılamak sözcüklerinden oluşan “aisthetikos” k..

Devamını oku