Burun Estetiği Ameliyatı

Burun estetiği ameliyatı, kişinin görsel açıdan yüzünün bütününe uyumlu bir burnun elde edilmesi için gerçekleştirilen bir ameliyattır. Bu ameliyatın en önemli amacı burnun solunum fonksiyonlarının tam anlamıyla yerine getirilmesi ve estetik görünüm açısından görsel anlamda bir sonuç elde edilmesidir. Burun estetiği ameliyatı, estetik ameliyatlar arasında en sık tercih edilen ameliyatların başında gelmektedir. Bunun başlıca sebeplerinin altında kişinin kendini daha iyi hissetmek amacıyla estetik bir görüntüye kavuşmak istemesi yatmaktadır.

Burun estetiği ameliyatı tıp alanında bilinen ismi ile rinoplasti; burnun işlevsel ve estetik açıdan daha iyi hale getirilmesi, burnun yeniden şekillendirilmesi ve yapılandırması amacıyla yapılan bir ameliyattır. Amaç burnun estetik açıdan şeklinin ve boyutunun değiştirilmesi, aynı zamanda sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla iyileştirilmesidir.

Ameliyat kararını vermeden önce, insanın kendi ile ilgili sorulara cevap vermesi ve bu cevaplar doğrultusunda beklentilerini sorgulaması bu konuda önem taşımaktadır. Bunun için de burun estetiği ameliyatı konusunda alanında uzman ve tecrübeli bir doktora başvuruda bulunarak ne istediğini en doğru biçimde ifade etmek bu noktada hayati önem taşımaktadır. Ameliyatı gerçekleştirecek olan doktor ile kendisi için en uygun burun yapısına karar verilerek hastanın sağlık ve estetik görüntü açısından doğru bir ameliyat geçirmesi son derece önemlidir.

Burun Estetiği Hakkında

İnsanların bir kısmı sahip oldukları burunlarının şeklini veya boyutunu beğenmemekte ve bunu değiştirmek için de burun estetiği ameliyatı olmayı istemektedirler. Burun yapısı ve özellikleri, kişiden kişiye kalıtımsal açıdan veya sonradan meydana gelebilen kazalar sonucunda travmaya bağlı değişiklikler göstermektedir. Ayrıca burnunun şekli sebebiyle solunum problemleri yaşayan insanlar da burun ameliyatı yaptırmayı istemektedirler.

Burun estetiği ameliyatı bu bağlamda sosyal ve psikolojik anlamda da tercih edilen bir ameliyat çeşididir. Burun yapı itibariyle yüzün tam merkezinde yer aldığı için yüzün görünümünde estetik açıdan etkisi olan önemli bir organdır. Burnunun görüntüsünden memnun olmayan kişinin, toplum içerisinde kendisini daha iyi hissetmek istemesi, sahip olduğu özgüveni artırmak istemesi veya kendince ideal olarak gördüğü burun şekline sahip olmayı istemesi gibi sebepler de psikolojik gerekçeler arasında önemli yer tutmaktadır. Özetle burun estetiği ameliyatı yaptırma isteği birden çok sebebe bağlı değişiklik göstermektedir.

Tedavi Özeti

Operasyon Süresi

3 - 6 Saat

Aneztezi Türü

Genel Anestezi

Hastane Yatış

Yok

İşe Dönme Süresi

Hemen

Garanti Türü

-

Konaklama

Lüks Otel

VIP Transfer

Evet

Estetik Kavramına Genel Bir Bakış

Yunanca duymak ve algılamak sözcüklerinden oluşan “aisthetikos” kelimesi günümüzde “estetik” kavramı ile ifade bulmaktadır. “Güzel olanın algılanması ile ilgili olan” anlamına gelen “estetik” kavramı XVIII. yüzyılda Alman düşünür Alexander Gottlieb Baumgarten Baumgarten tarafından kullanılmaya başlansa da kavramın başlangıcı Yunan Felsefesine kadar dayanmaktadır. Dönemin iki önemli filozofu olan Platon ve Aristoteles tarafından ortaya konularak tartışılmış ve “güzel olanı aramak, duyumsamak” şeklinde ifade edilmiştir. “Estetik” kavramının en çok ilişkide olduğu güzellik tanımı kişiden kişiye, toplumlara, insandan insana, kişinin içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik ortama göre değişkenlik gösteren bir tanımdır. Bu tanımın dışında kalmak ise insanın kendi görüntüsünü değiştirme, düzeltme yoluna gitme gibi süreçlerle varlığını gösterebilmektedir. Bu bağlamda insan “estetik” kavramı ile doğrudan bağlantı kurmayı isteyebilmektedir.

İdeal Bir Burun Nasıl Olmalıdır?

Hayatın her alanında uyum ve denge ön plana çıkmaktadır. Bu uyum ve dengenin elbette bir estetik sonucu vardır. Bu sonucun belirlediği orana “altın oran” denilmektedir. Burun estetiğinde de belirlenen bu oranlara benzer oranlar elde etmek, estetik kavramı açısından bakıldığında olumlu sonuçlar vermektedir. Yapılacak olan burun estetiği ameliyatında hastanın istekleri göz önünde bulundurularak burnun yüze olan oranının korunmasına özen gösterilmeye çalışılmalıdır. Hastaya bu durumu anlatabilmek için estetik cerrahi uzmanının; hasta ve doktor arsındaki güven esasını iyi tutması gerekmektedir.

Burun Estetiği Ameliyatı Nedir?

Estetik kaygılar ve bunlara bağlı gelişen sorunlar, burun yapısındaki şekil bozukluklarından kaynaklı nefes alıp verme noktasında yaşanılan rahatsızlıklar sebebiyle gerçekleştiren cerrahi operasyona burun estetiği ameliyatı yani rinoplasti denmektedir.

Burun estetiği ameliyatının temel amacı burun ile yüz arasındaki uyumu yakalamak ve estetik açıdan daha iyi görünen bir buruna sahip olmaktır. Bu amaç ile yapılan her ameliyatın sonucu hastanın sağlık durumu, yaşı, cilt ve kemik yapısı ve ameliyatı gerçekleştirecek doktorun yetkinlik derecesine göre değişiklikler göstermektedir. Günümüzde tıp alanında gerçekleşen gelişmeler ve teknolojik yenilikler sayesinde burun estetiği ameliyatı konusunda başarılı sonuçlar elde edilmesi noktasında her geçen gün artışlar yaşandığı gözlemlenmektedir. Ayrıca gerçekleşen burun estetiği ameliyatları sadece estetik açıdan sonuç vermemektedir. Ameliyat sonrası daha rahat nefes alma hastalar açısından yaşanan olumlu gelişmeler arasındadır.

Burun estetiği ameliyatı; hastanın talebine bağlı olarak gelişmekte olup ve hastanın burun yapısına bağlı olarak ameliyatı gerçekleştirecek olan doktor tarafından ameliyat esnasında kullanılacak cerrahi yöntemler ile belirlenmektedir. Belirlenen yöntemler; burun derisinin incelik ve kalınlığına, uygulanacak anestezi yöntemine, burnun küçültülüp büyütülmesi, burun deliklerinin genişliği ve daraltma işlemlerine göre değişkenlik göstermektedir. Burun bölgesinde yer alan estetik sorunlar yalnızca güzellik açısından değil, sağlık açısından da olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir. Örneğin uyku sırasında hastanın burnundan nefes almakta zorluk yaşaması bu sebepler arasındadır. Böylelikle burun estetiği ameliyatı ile bahsi geçen bu sorunlar iyileştirilebilmekte ve cerrahi yöntemler eşliğinde ortadan kaldırılabilmektedir.

Burun Estetiği Ameliyatı (Rinoplasti) Kimlere Uygulanır?

Kişi görsel anlamda burun şeklini beğenmiyor veya burun yapısı ile ilgili bir sağlık problemi yaşıyor ise burun estetiği ameliyatı yaptırmayı isteyebilmektedir. Burun estetiği ameliyatı, burnunun görüntüsünü değiştirmek isteyen herkesin tercih edebileceği bir operasyondur.

Burnun kemerli olması, büyük veya uzun olması, burun ucunun düşük olması, burun deliklerinin büyüklüğü veya burnun yüze oranla asimetrisi, nefes problemleri, burun yapısından duyulan rahatsızlıktan ötürü psikolojik çekinceler gibi şikâyetlerden dolayı; burun estetiği ameliyatı yaptırmak istenebilmektedir. Bunun yanı sıra meydana gelen kazalar sonrasında yaşanan travmalara bağlı olarak da burun estetiği ameliyatı gerçekleştirilmektedir.

Burun Estetiği Ameliyatı Teknik ve Yöntemleri

Dış görüntümüz hakkında yalnızca aynaya baktığımızda bir fikir sahibi olmayız. Aynı zamanda toplum içerisinde insanlar tarafından yapılan beğeni veya eleştiriler doğrultusunda da kendilik bilincimiz ve sahip olduğumuz görüntümüz hakkında bilgi edinebilmekteyiz. Fiziksel görüntümüzün en önemli öğelerinden biri olan yüzümüz dışarıya dönük bir görüntümüzdür. Yüzümüzdeki en belirleyici organımızın ise burnumuz olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Mevcut burun yapısı ve görüntüsünden hoşlanmayan kişiler güzel bir buruna sahip olabilmek için burun estetiği ameliyatına başvurabilmektedirler. Burun estetiği ameliyatı için uygulanan işlemler kendi içerisinde farklılık göstermektedir.

Burun estetiği ameliyatı türleri; kişinin istekleri dikkate alınarak ancak özellikle ameliyat olacak hastanın doktor tarafından gerçekleştirilen fiziki muayenesinden sonra hangi tekniğin uygulanacağına karar vermesi ile yapılmaktadır. Burun estetiği ameliyatı türleri açık ve kapalı ameliyat tekniği olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir.

Açık Rinoplasti

Burun yapısında yer alan kıkırdaklara ve asimetrik bozukluklara sahip burun şekillerine göre uygulanmaktadır. Burun kanatları ve burun deliklerini küçültme işlemleri bu yöntemle yapıldığında daha sağlıklı sonuçlar alındığı gözlemlenmektedir. Açık rinoplastide kullanılan cerrahi kesi yöntemleri diğer bir tür olan kapalı rinoplasti ile benzerlik göstermesinin yanı sıra çeşitli farklılıklar da görülmektedir. Açık burun estetiği ameliyatı, burun ameliyatının burnun uç kısmında kolumella adı verilen bölgede bir kesi ile yapılmaktadır.

Kapalı Rinoplasti

Burun ucuna yapılması planlanan değişimleri gerçekleştirmek amacıyla yapılmaktadır. Burunda bir kesi oluşturularak burun şekline müdahale edilerek gerçekleştirilmektedir. Ameliyat süresinin kısalığı, ameliyat sonrası iyileşmenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve şişlik sorunun az görülür olmasından ötürü, kapalı rinoplasti en çok uygulanan burun estetiği yöntemi olarak kabul edilmektedir. Görüldüğü üzere her iki ameliyat türü temelde aynı ilkelere dayanmaktadır.

Operasyon Öncesi Uygulanan Tetkikler

Burun estetiği ameliyatı (rinoplasti) aşamaları kendi çerisinde bir sıralamayla gitmektedir. Öncelikle kişinin fiziki muayenesi yapılmakladır. Muayene sırasında ilk olarak burun yapısı incelenmekte, burunun sahip olduğu deri özelliğine göre ( kalın burun derisi ve ince burun derisi) ameliyat sırasında tercih edilecek olan teknik belirlenmektedir. Aynı zamanda burun yapısında kemerin varlığı, burun deliklerinin küçük ve büyüklükleri gibi detaylar eşliğinde burun yapısı incelenmektedir. Aynı zamanda endoskopik muayene ile burun içi incelenmekte olup; burun etlerinin büyüklüğü, solunum sıkıntılarına sebep olabilecek etkenler, alerjik bir durumun varlığı tetkikler ile muayene tamamlanmaktadır. Muayene bitiminde doktorunuz eşliğinde burnunuzda yapılacak tetkikler (ameliyat aşamasında planlama, yüz ölçümlerinin alınması, simülasyon uygulaması, hasta ile karşılıklı anlaşma sağlama, anestezi muayenesi, hastanın genel sağlık durumu gibi) ile sizin de onayınız alınarak; sahip olacağınız burnun görüntüsü hakkında bilgi sahibi olmanız sağlanmaktadır.

Ameliyat Günü Yapılması Gerekenler

Burun estetiği ameliyatı yaptırmaya karar verdiğinizde birtakım hazırlık süreçlerinden geçilerek ameliyat günü için hem psikolojik hem fiziksel olarak hazır durumda olmanız gerekmektedir. Ameliyat kelimesi kendi başına endişe yaratabilen veya kaygı verici bir anlam ifade etse de zihinsel olarak kendimizi rahatlatmamız hatta gerekirse yardım almamız süreç açısından oldukça yardımcı olacaktır. Ameliyat günü doktorunuzun tavsiye ettiği bütün yönergelere uyum sağlayarak o günü daha rahat atlatabilirsiniz. Ameliyat öncesinde hastaneye gelirken ve ameliyat sonrası için hastane çıkışında daha rahat ve uygun kıyafetler tercih edilmesi, istenen tahlillerin eksiksiz tamamlanması ve ameliyata hazırlık süreçlerinin gerçekleştirilmesi yine ameliyat gününü daha sağlıklı geçirmemizi sağlayan unsurlardandır. Bütün bu aşamaların sonucunda anestezi doktoru ile yapılan görüşme sonrasında süreç ameliyathanede devam etmekte ve ameliyatınız tamamlanmaktadır.

Burun Estetiği (Rinoplasti) Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Burun yapısı kişiden kişiye farklılık gösterdiği için burun estetiği ameliyatının süresi de bu farklılıklara göre değişmektedir. Ameliyat süresi kişinin burun yapısına, burunda yapılacak işlemlere ve bu işlemlerin kolay ve zorluk derecelerine göre değişkenlik göstermektedir. Bütün bu şartlar ameliyatın süresini belirlemekte ve herkese göre farklı bir sonuç çıkarmaktadır. Bu konuyla ilgili en net ve doğru ifade elbette ameliyatı gerçekleştirecek olan doktorunuz tarafından verilecektir.

Burun Estetiği Doktoru Nasıl Seçmelidir?

Burun estetiği yaptıracak olan kişi genellikle plastik cerrahi uzmanı ve kulak burun boğaz uzmanı doğrultusunda bir tercih yapmaktadır. Burun estetiği ameliyatı, burnun yapısı itibari ile her iki branş tarafından alanlarında uzman doktorlar tarafından da yapılabilmektedir. Ameliyat sebebi; gerek estetik bir tercih olabileceği gibi gerek burnun yapısal özelliklerine müdahale gerektiren bir işlem de olabilmektedir. Burun estetiği yaptırmaya karar veren kişi, burnunda nelerin değişmesini istediğini doktora iletmelidir. Aynı şekilde doktor da hastaya neleri değiştirebileceği noktasında açıklamalar yapmaktadır. Doktorun kendi alanında kullanacağı teknik ve yöntemler doğrultusunda yapılacak olan işlemler belirlenmeli ve hastanın burun estetiği ameliyatı bu şekilde gerçekleştirilmelidir.

Burun Estetiği Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Burun estetiği ameliyatı öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bunların yerine getirilmesi ameliyat sürecinizin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi anlamına geldiği için bu şartlara uyulması son derece önemlidir.

 • Ameliyat öncesinde duyulan kaygı ve endişe son derece normaldir ancak bu endişelerin bırakılması süreci daha iyi yönetmenizi sağlayacaktır.
 • Tahlil ve sağlık taramalarının eksiksiz bir şekilde yapılması ameliyat öncesi için son derece önemlidir.
 • Burun estetiği ameliyatı öncesinde gerçekleşen üst solunum yolu enfeksiyonları ateş, öksürük, boğaz ağrısı, grip, nezle, soğuk algınlığı ve uçuk gibi rahatsızlıklar; operasyonun iptal edilmesi yani ertelenmesi anlamına gelmektedir.
 • Operasyondan bir hafta önce kan sulandırıcı ilaç kullanılmamalıdır.
 • Ameliyat öncesi düzenli kullanılan ilaçlar var ise bunlar muhakkak doktor ile paylaşılmalıdır.
 • Bitki çayları, özel bitkisel kürler kanamaya olumsuz etki edebilmektedir bu yüzden ameliyat gününden en az 1 hafta önce bitki çaylarının bırakılması gerekmektedir.
 • Burun estetiği ameliyatı öncesinde beslenmenize ve sağlığınıza daha özenli bakmanız gerekmektedir. Doktorunuz gözetiminde belirlenen bir yeme programı oluşturmak yine süreci olumlu etkileyecektir.
 • Regl dönemi, ameliyat için engel değildir.
 • Ameliyat sürecini olumsuz etkileyebileceği için öncesinde alkol ve sigaran kullanımının en az 10 gün önceden bırakılması daha sağlıklı olacaktır. Alkol ve sigara, anestezi esnasında riskler oluşturabileceği veya riski artırabileceği için böyle bir uygulama sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır.
 • Ameliyat öncesi ve sonrası karşılaştırması için burnunuzun önceki halini fotoğraflamanız yerinde olacaktır.
 • Fiziksel sağlığınız kadar mental sağlığınızı da gözetmek, ameliyat öncesinde uyku düzeninize dikkat etmek, moral ve motivasyonunuzu yüksek tutmak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.

Burun Estetiği Sonrası Yapılması Gerekenler

Burun estetiği ameliyatı sonrasında gelişebilecek durumları düzeltmek ve ameliyat sonrası sağlığınızın daha iyi devam etmesi açısından birtakım hususlar mevcuttur:

 • Doktorunuzun söylediği ve yapmanızı istediği her talimata harfiyen uymak ameliyat sonrası için size fayda sağlayacaktır.
 • Görüntünüzde oluşacak göz üzeri ve gözaltı bölgesindeki morluklar gibi değişiklikler son derece normaldir. Bunun önüne geçmek için doktorunuz kontrolünde belirlenen zaman aralıkları içerisinde gözler üzerine soğuk uygulaması yapılması sağlıklı olacaktır.
 • Ameliyat sonrası özellikle ilk birkaç gün başınız hafif yüksek olacak şekilde istirahat etmek yüz bölgesindeki ödemin kaybolmasına fayda sağlayacaktır.
 • Diş fırçalama işlemi son derece hassas bir şekilde yapılmalıdır.
 • Sırt üstü yatmaya gayret edilmeli ve yüze gelebilecek herhangi bir darbe açısından yüzüstü yatma şekli ameliyat sonrasında yapılmamalıdır.
 • İyileşme sürecine etkisi olumsuz olacağı için sigara ve alkol tüketimi özellikle ameliyat sonrasındaki ilk iki hafta içinde bırakılmaya gayret edilmelidir.
 • Ameliyattan üç hafta kadar sonra hafif tempolu sporlara başlanabilmektedir. Ancak kesinlikle ilk iki-üç ay boyunca yüze alınabilecek herhangi bir darbeye sebep verebilecek sporlardan kaçınılması gerekmektedir.
 • Ameliyat sonrası ilk birkaç hafta süresince dar kıyafetler giyilmemeli yerine daha rahat kıyafetler terci edilmesi gerekmektedir.
 • Burun estetiği ameliyatı sonrasında en az üç ay boyunca burnu güneş ışınlarının etkisinden korunmak amacı ile yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanmak son derece önemlidir.
 • Ameliyat öncesi çekilen fotoğrafınızın karşılaştırılması açısından ameliyat sonrasında da burnunuzun son halini fotoğraflamak estetik açıdan yeni görüntünüze alışmanızı sağlayacaktır.
 • Ameliyat sonrası doktorunuzun vereceği ilaç kullanımına dikkat etmeniz gerekmektedir.
 • Operasyondan sonra gelen ilk 10 günlük süreçte yolculuk yapılması tavsiye edilmemektedir. Zorunluluk teşkil eden durumlarda ise yolculuğun ertelenmesinin konuşulması daha yerinde bir karar olacaktır.
 • Ameliyattan 2 gün sonra başınız geriye olacak şekilde duş alınabilir. 1 hafta sonrası ise rahat bir şekilde duş alınabilir.
 • Sadece doktorunuz tarafından verilen ilaçları kullanmanız gerekmektedir.
 • Ameliyatın nasıl geçtiğine ve hastanın durumuna göre hastanenden ayrılma süreniz (taburcu süresi) 1- 2 gün olarak değişiklik gösterebilmektedir. Tam iyileşme süresi ise yine hastanın durumuna ve ameliyat sonrası şartlara bağlı olarak yaklaşık olarak 6 ay sürebilmektedir.
 • Ameliyat sonrası işe dönme süreciniz yaptığınız işe ve yine ameliyat sonrası meydana gelebilecek durumlara karşın değişlik göstermektedir. Ortalama 1 hafta sonrasında rutin işlerinize dönüş yapabilseniz de işe başlama süresinin 2-3 hafta olarak belirlenmesi daha iyi bir sonuç çıkaracaktır.

Ameliyat Sonrası Oluşabilecek Komplikasyonlar

Anestezi uygulamasının olduğu ve gerçekleşen her tür cerrahi operasyonda bazı komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Bu komplikasyonlar burun estetiği ameliyatlarında da görülebilmektedir. Ameliyat sonrasında görülebilen olumsuzların başında enfeksiyonlar gelmektedir. Enfeksiyon endişeye sebep olabilecek bir durum değildir. Takribinde ilaç tedavisi ve doktorunuzun müdahalesi sonucu ile bu sorun ortadan kalkmaktadır. Aynı zamanda anesteziden kaynaklanabilen sorunlar burun estetiği ameliyatlarında bir risk faktörü olabilmektedir. Bütün bu komplikasyonların oluşmaması için alanında uzman ve yetkin doktorlar ile çalışmanın son derece önemli olduğunu görmekteyiz. Yine ameliyat esnasında oluşabilecek ve istenmeyen durumlardan biri de burun dokusunda meydana gelen kanamanın çok olmasıdır. Bu kanamaların azaltılması genellikle anestezi uzmanının yardımı sayesinde olmaktadır.

Fiziksel komplikasyonlar dışında bir de psikolojik travmalara sebep olan olumsuzluklar da burun estetiği ameliyatı sonrasında oluşabilmektedir. Ameliyat öncesi kadar ameliyat sonrası da psikolojik sağlamlık açısından önem taşımaktadır. Burun, yüzün en merkez noktası olduğundan burun yapısındaki değişiklikler eğer hastanın istek ve beklentilerini karşılamıyor ise bu durum psikolojik travmaları doğurabilmektedir. Psikolojik travma yaratan ameliyat sonrası durumlarda psikolog desteği almak gerekli olabilmektedir.

2024 Burun Estetiği Fiyatları

Burun estetiği fiyatları kendi içerisinde değişkenlik göstermektedir. Bu değişlikler burun yapısına, şekline, daha önce olunan ameliyata göre, ameliyatı yapacak doktora ve ameliyatın yapılacağı hastaneye göre belirlenmektedir. 2024 yılı itibariyle bakıldığında burun estetiği ameliyatı fiyatları ortalama 55.000 ile 150.000 lira arasında bir rakama sahiptir.

Ameliyatsız Burun Estetiği Tercihi

Gelişen teknolojik değişimler doğrultusunda tıp alanında da son dönemde yeni uygulamaların varlığını görebilmekteyiz. Bunlardan biri de anestezi uygulaması olmadan yapılan ameliyatlar yani çokça kullanılan tabiri ile “bıçak altına yatılması gerekmeyen” ameliyatlardır. Burun estetiği ameliyatlarının da bu bağlamda yerini gelişen şart ve durumlara göre ameliyatsız işlemlere bıraktığını gözlemleyebiliriz. Enjeksiyon burun estetiği olarak tanımlanan cerrahi olmayan bu işlemler gerek düşük riskli gerek düşük maliyetli bir operasyondur. Ameliyat ücretlerinin kişiye fazla gelmesi, ameliyatın anestezi işlemi gerektirmemesinden dolayı korkuya kapılanların böyle bir seçeneğinin olması tercih noktasında önem sağlamaktadır. Cerrahi bir işlem gerektirmeyen burun estetiği ameliyatı, büyük bir burnu küçültemez ancak simetrik düzeltmeler veya konturların düzeltilmesi işlemleri ile burnun yapısının olduğundan daha küçük görünmesini sağlayabilmektedir.

Ameliyatsız burun estetiğinde amaç, dolgu enjeksiyonu yardımıyla burnun yeniden şekillendirilmesidir. Bu işlem acısız olacağı için anestezi işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple de ameliyatsız burun estetiği son dönemde oldukça sık tercih edilmektedir. Elbette böyle bir tercihte bulunmak için öncelikle alanında uzman bir doktorun onay ve görüşleri gerekmektedir. Doktorun yönergeleri doğrultusunda yarım saatten az gibi oldukça kısa sürede ameliyatsız burun estetiği yapılabilmektedir. Yapılan bu işlemler sayesinde burun sırtında var olan kemer azaltılabilmekte, burun ucuna yapılabilecek müdahaleler ile de burnun estetik bir görüntüye kavuşması sağlanabilmektedir. Cerrahi yöntem gerektirmeyen bu işlem sayesinde estetik açıdan başarılı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Instagram : Ixoralife

Burun Estetiği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Gelişen teknolojik yenilikler doğrultusunda burun estetiği ameliyatı önceki yıllara göre çok daha kolay ve sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır.

Burun estetiği ameliyatlarında fizyolojik büyüme açısından bakıldığında burun büyümeye ve gelişmeye devam edeceği için 18 yaşından önce ameliyat önerilmez.

Burun estetiği ameliyatı bilinenin aksine ağrılı bir ameliyat değildir. Ameliyat sonrası hastanın sağlık durumuna göre gelişen hafif ağrılar söz konusu olabilmekte bunlar da doktorunuz sayesinde azaltılabilmektedir.

Kilo verdiğimizde burunda çok önemli bir değişiklik olmaz. Burnumuz yapısı gereği vücudumuzda en az yağ içeren organlarımızdan birisidir. Bu nedenle yağ oranının artması veya azalması burnumuzda bir değişiklik yaratmayacaktır.

Çok büyük bir cerrahi bir işlem yapılmayan operasyonlarda estetik ameliyat sonrası iz kalmasına rastlanmamaktadır. Bu gibi durumlarda elbette hasta önceden bilgilendirilmeli ve ameliyat esnasında tercih edilecek teknikler bu hassasiyetle seçilmelidir.

Burun estetiği ameliyatı sonrasında zaman zaman geçici koku sorunları yaşanabilir. Koku alma hücreleri burun yapısında önemli bir rol oynadığı için ameliyat esnasında bu bölgelere yapılan müdahaleler sonucunda koku kayıpları görülebilmektedir. Ancak bu kısa süreli bir sorundur.

İyileşme süreci; ameliyat yöntemine, kişinin genel sağlık durumuna, burun yapısına göre değişmektedir. Her ameliyat farklı olacağı gibi her hasta da farklılık göstermektedir. Buna göre iyileşme süreci kişi, şart ve ameliyat süreçlerine göre değişiklik göstermektedir.

Rinoplasti ameliyatı sonrasında çoğunlukla hastaların bir gece hastanede kalması gerekmektedir. Farklı bir durum veya oluşabilecek komplikasyonlara karşı hastanın gerektiğinde 2-3 gece hastanede kalması mümkün olabilmektedir. Ve böylelikle hastanede kaldığınız süre boyunca istirahat raporu verilebilmektedir.

Burun estetiği ameliyatı yapılmadan önce hastanın istediği burun yapısına ve ameliyatta kullanılacak olan tekniklere göre cerrahi yöntemler doktorunuz tarafından belirlenmektedir.

Burun estetiği ameliyatı, ameliyatta kullanılacak tekniklere ve burunda yapılacak olan değişikliklere göre farklı sürelerde yapılmaktadır. Bu süre 1-2 saatten 4 saate kadar çıkabilmektedir.

Burun estetiği ameliyatı estetik açıdan bir tercih olabileceği gibi kişinin burun yapısında meydana gelen şekil bozuklukları ve uyku sırasında nefes alma sorunlarını ortadan kaldırma noktasında hastaların problemlerini de ortadan kaldırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında nefes alma problemleri de giderilmiş olmaktadır.

Burun estetiği ameliyatı (rinoplasti) uygulanacak tekniğe, doktorunuzun uzmanlığına ve yetkinliğine, hastanede kalınma süresine, hastane seçiminize, ameliyat esnasında kullanılacak malzemelere kadar birçok noktada farklılık göstereceği için belirlenen fiyat da bunlara paralel olarak farklılık gösterebilmektedir.

Ameliyatından sonrasında yüzünüz en hassas bölgeniz olacağı için bazı hususlarda dikkatli olmak gerekmektedir. Doktorunuzun tavsiyelerini harfiyen yerine getirmeli ve size verdiği yönergeleri eksiksiz uygulamalısınız. Eğer bu kurallara ameliyat sonrası uyulmaz ise çeşitli istenmeyen sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Yapılan her ameliyatta belli bir miktar risk ve komplikasyon ihtimali vardır. Ameliyatı gerçekleştirecek olan doktorun bu konuda hastayı bilgilendirmesi gerekmektedir. Oluşabilecek her türlü risk ve komplikasyona karşı doktorunuz size bu konuda yardımcı olacak en yetkin kişidir.

Burun estetiği ameliyatı görsel açıdan önemli sonuçları olan bir ameliyat olduğu için alanında uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır. Aksi halde ameliyat olan kişinin yeni burnundan memnun olması pek de olası görünmemektedir. Bu gibi durumlarda 6 ay gibi bir süre beklenmeli ve revizyon (yeniden ameliyat) ameliyatına başvurulması gerekmektedir.
Uzmanlarımız sorularınızı cevaplıyor

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle en kısa sürede iletşime geçelim.

Ixora Life Clinic
Bize Ulaşın
Hasta Yorumları

1.5 hafta öncesinde anneme gözaltı ve göz üstü için estetik operasyonu yaptırdık. Annemin tansiyonla ilgili sıkıntısı olduğundan operasyondan co..

Melisa yılmaz

Dün klinikte göz torbalarım için bir operasyon gerçekleştirdim araştırmalar sonucunda en iyisinin ixora klinik oldugunu gözlemledim kendi içimde endiş..

Salih Gürgen

Operasyonumu dun yaptırdım gayet ağrısız ve sohbet ederek geçti. Ekim yaptırdığım oda gayet sterildi. Doktorun ilgisi ile kafamdaki soru işaretleri gi..

Cinar Berna

Merhaba bu klinikle bir arkadaş tavsiyesi üzerine tanıştım bir burun estetiği yaptırmak için güzel ve temiz bir yer arıyordum daha sonrasında ixora kl..

Ferhat Babat

Annem ve kendim için dolgu ve botoks uygulaması için ixora ile yollarımız kesişti. İşlem uygulaması sırasında ilgili alaka, sonuçundan ve doğal görünü..

Gamze Yıldız

Arkadaşım ameliyatını A sınıf bir hastanede oldu,odamız gayet ferah ve güzeldi.Doktor bey sağolsun sürekli ilgilendi,bilgi verdi.Kesinlikle tavsiye e..

İlayda Güleç

Saç ekimi yaptırdım ve şuan çok memnunum bunun için ekibe ve doktoruma teşekkür ederim ..

Emre Aslan

14 Temmuz'da Ixora Life'da göğüslerimi küçülttüm. İrtibat kişim Meltem Hanım çok kibar ve her zaman yardımcı oldu. Planlama WhatsApp üzerinden yapıldı..

Sevgi
Ixora Life Clinic Tedavi Planınızı Oluşturmaya Başlayın!
Online Konsültasyon

Ön talep formunu doldurarak
bize ulaşabilirsiniz.

Whatsapp Üzerinden Bize Ulaşın
90 533 011 76 81
Benzer Tedaviler
22
Eylül

Yanak İnceltme Ameliyatı (Bişektomi) Nasıl Yapılır? Bişektomi Yanak İnceltme Ameliyatı ile yüze dah..

Devamını oku
22
Eylül

Kepçe Kulak Ameliyatı : Bu durumun başlıca sebebi sahip olduğumuz fiziksel özelliklerimizdir. Yani k..

Devamını oku
22
Eylül

Üst ve Alt Göz Kapağı Ameliyatı Göz Kapağı Ameliyatı : Göz kapağında meydana gelen sarkmalar ve alt..

Devamını oku
21
Eylül

Çene Ucu Estetiği Ameliyatı Neden Yapılır? Çene ucu estetiği ameliyatı için, kişinin profiline yand..

Devamını oku
21
Eylül

Yüz Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Yüz germe ameliyatları tercih edilme noktasında genellikle yaş a..

Devamını oku
21
Eylül

Jinekomasti Ameliyatı ve Tedavisi Jinekomasti Ameliyatı : Jinekomasti tedavisinde geçerli olan en s..

Devamını oku
21
Eylül

Kol Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Kol germe ameliyatı, kollarında sarkmalar meydana gelen kişiler ..

Devamını oku
21
Eylül

Popo (Kalça) Estetiği Nedir? Kalça Büyütme Ameliyatı : Popo estetiği, kişinin poposunda bulunan hac..

Devamını oku
21
Eylül

Karın Germe Nedir? Karın germe ameliyatı çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilen, kişinin fazla kilo a..

Devamını oku
21
Eylül

Kimler Liposuction – Yağ Aldırma Ameliyatı Olabilir? Liposuction Yağ aldırma ameliyatı, genellikle ..

Devamını oku
21
Eylül

Meme Dikleştirme Ameliyatı : Tarihten bu yana güzel olmak ve daha estetik bir görüntüye sahip olmak ..

Devamını oku
21
Eylül

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır? Meme küçültme ameliyatı, meme görüntüsü büyük olan kişilerin..

Devamını oku
21
Eylül

Meme büyütme estetiğinin hem fiziksel hem de sosyal gerekçeler açısından kadınların psikolojilerinin..

Devamını oku
21
Eylül

Estetik Kavramına Genel Bir Bakış Yunanca duymak ve algılamak sözcüklerinden oluşan “aisthetikos” k..

Devamını oku