Kepçe Kulak Ameliyatı

Kepçe kulak ameliyatı, yüzümüzdeki en önemli organlarımızdan biri olan kulakta görülen şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan bir ameliyattır. “Kepçe kulak” tabiri bilhassa halk arasında kullanılan bir tabirdir ve kişide kulak görüntüsünden dolayı bir kaygı durumu yaratmaktadır. Kulakta bulunan kıkırdak yapının hassaslığından dolayı, kulaktaki kıvrımların gereken düzeyde oluşmaması sebebiyle kulak yapısının olması gerekenden daha ön ve yan taraflara doğru kıvrık olmasına "kepçe kulak" adı verilmektedir.

Kulaklar, yüzümüzün her iki tarafında bulunmakta olup ilk bakışta bize bakan kişi tarafından fark edilirler. Kulak yapımızda bulunan herhangi bir yapısal bozukluk; sahip olduğumuz ve yansıttığımız görüntümüz ile direkt bağlantıda olmaktadır. Kepçe kulak, kulak yapısında en sık görülen deformasyondur. Bu deformasyonu düzeltmek amacıyla yapılan ameliyata ise tıpta “Otoplasti” denmektedir. Diğer bir anlamı ise kulak estetiğidir. Kepçe kulak ameliyatını (otoplasti) sahip olduğu kulak yapısından memnunluk duymayan herkes yaptırabilmektedir.

Otoplasti olarak da bilinen kepçe kulak ameliyatı; kulakların boyut ve şeklinin aynı zamanda kişinin kendi ile ilgili olumsuz fikirlerinin değişmesini sağlayan da bir operasyondur. Yani bu ameliyat sadece fiziksel kaygıların getirdiği sebepler ile değil psikolojik sebeplerin de çokça yer tuttuğu gerekçelerle yapılmaktadır. Kepçe kulak ameliyatı bu sebeple estetik amaçla yapılmakta olup; kişinin özgüvenini yeniden kazanmasına sebep olmaktadır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Hakkında

Günümüzde estetik ameliyatların sayısı giderek artış göstermektedir. Pek çok kişi gerek sağlık gerek sosyal ve psikolojik sebepler yüzünden estetik ameliyat noktasında tercihlerde bulunmaktadır. İnsan sosyal bir varlık olduğu için sürekli bir etkileşim halindedir. Bu etkileşimlerin üzerimizdeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Kendimiz ile ilgili fikir sahibi olma açısından başka kişilerin bizler için olan yorumları hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Özellikle okul çağında görülen ve çocukluk döneminde kişinin üzerinde oldukça yoğun bir baskısı olan arkadaşları tarafından “dalga konusu” olma durumu; estetik ameliyatı olma kararı almada oldukça etkili bir sebeptir. Görüntümüzde hoşumuza gitmeyen veya sağlık açısından değiştirilmesi gereken durumlarda estetik ameliyatlar devreye girmektedir. Kulak estetiği ameliyatı da bu ameliyat çeşitlerinden bir tanesidir. Kepçe kulak ameliyatı insanlar arasında rağbet gören bir ameliyattır. Özellikle kadın ve erkeklerin kulak ameliyatı verilerine baktığımızda erkeklerin bu ameliyatı daha çok sayıda olduğunu görmekteyiz.

Tedavi Özeti

Operasyon Süresi

1 - 3 Saat

Aneztezi Türü

Genel Anestezi

Hastane Yatış

Yok

İşe Dönme Süresi

1 - 3 Gün

Garanti Türü

-

Konaklama

Lüks Otel

VIP Transfer

Evet

Kepçe Kulak Ameliyatı : Bu durumun başlıca sebebi sahip olduğumuz fiziksel özelliklerimizdir. Yani kadınların saçlarının kulaklarını örtebilme durumları olduğu için erkeklere kıyasla kepçe kulak ameliyatı olma istekleri daha az görülmektedir. Aynı zamanda kişiyi rahatsız eden kulak büyüklüğü ve kulak yapısının kepçe olması, kişinin çevresi tarafından bu konuda aldığı geri dönüş veya çocukluk döneminde uğranılan akran zorbalığı; kepçe kulak ameliyatı olma noktasında alınan kararları etkilemektedir. Kepçe kulak ameliyatı başka bir isimle söylemek gerekirse kulak estetiği ameliyatı (otoplasti), kulaklarının şekil itibariyle görüntüsünden memnun olmayan herkes için geçerli bir ameliyattır.

Kepçe kulak ameliyatında genellikle ameliyat yaşı olarak 5-6 yaş ve sonrası ideal görülmektedir. Bazı durumlarda yetişkin kişilerde de yine estetik ameliyat yaptırmak amacı ile yapılabilmektedir. Ayrıca bu ameliyat sadece kepçe şeklindeki kulaklar için değil, aynı zamanda kişilerin kulaklarında meydana gelen bütün şekil bozuklukları için de yapılabilmektedir. Kepçe kulak ameliyatının kulak estetiği açısından ve psikolojik açıdan bakıldığında ilkokul döneminden önce yapılması; gerek fiziksel görünüm gerek ise psikolojik sebepler bakımından son derece fayda sağlamaktadır.

Kepçe Kulak Kavramının Estetiğin Konusu Olması

Kepçe kulak, ülkemizde estetik açıdan sıkça görülebilen bir problemdir. Bir rahatsızlık olma hali taşımayan kepçe kulak durumunun problem olarak görülmesinin sebebi ise estetik açıdan kişilerin kendilerinden memnun olmamasına dayanmaktadır. Bu sorunun düzeltilmesi için de kulak estetiği ameliyatı gerçekleştirilmektedir.

Kulak estetiği ameliyatının estetiğin konusu olma sebepleri başında; insanlar tarafından kişiye yöneltilen “kepçe kulak” uyarılarının ve hatta komplekse sebep olacak söylemler gelmektedir. İnsanın görüntü açısından güzel ve hoş görünme, beğenilme isteklerine sahip olmayı istemesi hem estetiğin konusu olmasına hem de estetik ameliyatların tercih edilmesine sebep olmaktadır.

Kepçe Kulak Neden Olur?

Kepçe kulak genellikle ve büyük oranda doğuştan gelen bir özelliktir. Aynı zamanda genetik olma özelliğine de sahiptir. Ailesinde kepçe kulak problemine sahip olan insanlarda daha sık görülmektedir. Kepçe kulak; kulaktaki kıkırdak adı verilen dokunun çocukluk dönemi ve öncesini kapsayan yaşlarda kulağın kendi yapısını tam anlamıyla tamamlayamamasından ortaya çıkmaktadır. Kıkırdak doku tam olarak gelişmediği için kulak ile kafa arasındaki mesafe genişleyerek kulak yapısı öne doğru bir sarkma eğilimi göstermektedir. Aynı zamanda kepçe kulak sorunu sonradan meydana gelen travmatik sebeplerle de oluşabilmektedir. Kulağa alınan şiddetli bir darbe, kulak bölgesinde var olan kıkırdak yapıya zarar verdiğinde kulak eğriliğine yani kepçe kulağa sebep olabilmektedir. Geçirilen şiddetli bir kaza veya şiddetli bir darbeye maruz kalmak bu travmatik oluşumlara sebep olabilmektedir.

Kepçe kulak görüntüsü ile karşı karşıya olan her kişi her yaşta kulak estetiği ameliyatı olabilmektedir. Ancak küçük yaşlarda tedavi edilmesi kişiyi gerek psikolojik açıdan gerek sosyal açıdan daha rahat ve daha özgüven sahibi bir hale getireceği gibi sağlık açısından da önemli bir durum teşkil etmektedir.

Kepçe Kulak Ameliyatı Teknik ve Yöntemleri

Kepçe kulak estetiği, hem kadınlar hem de erkekler tarafından duyulan estetik kaygıları gidermek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Son derece basit bir ameliyat olan kulak ameliyatı estetiği; kulak kepçesindeki deforme olmuş kulak şeklinin düzeltilmesi anlamına gelmektedir. Kepçe kulak, insanlar tarafından bakıldığında kulak yapısının görülenden daha büyük ve öne doğru eğik olması durumudur. Bu durumun ortadan kaldırılması ameliyat ile mümkündür. Ameliyat ile hedeflenen kulağın fonksiyonel sorunlarını çözmek değildir. Kulağın sadece alışılanın dışında olan görüntüsü düzeltilmektedir.

Kulak estetiği ameliyatı hem genel anestezi hem de lokal anestezi yöntemleri ile yapılabilmektedir. Küçük yaşta olan hastalarda genel anestezi ile uygulanmaktadır. Bunun sebebi ise hastaların yaşlarının küçük (çocuk) olmasından ötürü korkularını azaltmaya çalışmaktır. Yetişkin hastalarda ise hastanın sakinleşmesini sağlayacak ilaçlar eşliğinde lokal anestezi yöntemi ile yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda lokal anesteziye uygun olmayan hastalarda genel anestezi kullanılmaktadır. Her iki yöntem hastanın yaş aralığına göre değişiklik göstermekte ve bu doğrultuda uygulanmaktadır.

Kepçe kulak estetiği; kulak yapısının kepçe olan kısmının arkasından küçük bir deri parçası çıkartılarak ideal olan kıvrım için dikişlerin atılacağı uygun noktalar belirlenerek başlar. Daha sonra kulağın kıkırdakları törpülenir ve yine ideal olarak belirlenen noktalardan kıvrılacak hale getirilir. Baş ve kulak arasındaki mesafenin sağlıklı bir şekilde yerleştirilmesi için kafa kemik zarı ve kulak tabanı arasında kalan yere dikiş atılarak kulağa ideal olan şekil verilmektedir. Böylelikle kulak yapısına bağlı bir biçimde kulak memesinin arkaya doğru dönmesi sağlanmaktadır. Burada önemli bir nokta doğru kıvrıma ulaşmaya çalışmaktır. Kepçe kulak ameliyatı esnasında kulağın arka tarafına uygulanan kesi işlemi, estetik dikiş yöntemi ile kapatılarak ameliyat izninin kalması önlenmektedir. Gerekli pansumanların yapılması ile ameliyat sona ermektedir.

Kepçe kulak estetiğinde uygulanan ve elbette doktorunuz tarafından belirlenen birkaç yöntem vardır. Bunlardan ilki; iple (ameliyat olmadan) kepçe kulak estetiğidir. Bu yöntemin adına ameliyat denilse de kulak yapısında herhangi bir kesi açılmadan ve herhangi bir bıçak izinin sebep olacağı yara izi yapmadan uygulanmaktadır. Sonrasında kulağın üst kısmında yer alan kıkırdaktan iğne yardımı ile medikal (ameliyat esnasında kullanılması uygun olan bir malzeme) ip çekilir ve kulağın ideal olan görüntüye kavuşmasını sağlayacak şekilde işlem bitirilmektedir. İkinci bir yöntem ise cerrahi yollarla uygulanan kepçe kulak estetiğidir. Bu yöntemde ise kulağın arka tarafında bulunan kısma dikey bir kesi atılır. Atılan kesiden içeri girilip kulağın kıkırdak yapısına ideal şekil verilerek aynı zamanda kalıcı olacak dikişler eşliğinde kulak şekli sabit bir hale getirilmektedir. Kulak bir sargı ile kapatılmakta ve hastanın iyileşme sürecinde bir saç bandı kullanılması gerekmektedir. Bir diğer yöntemin ismi ise ameliyatsız kepçe kulak tedavisidir. Bu yöntem çoğunlukla yeni doğan bebeklerde kullanılmaktadır. Kulakta var olan deformasyonu düzeltmek amacıyla kulaklar ameliyat gerekmeden düzeltilmektedir. Yeni bir doğum olduğu için kulağın kıkırdak yapısının yumuşak olması ve esnek olması bu yöntemde önemli bir etkendir.

Kepçe Kulak Ameliyatı Hangi Problemlerde Uygulanmaktadır?

Kepçe kulak genellikle doğuştan gelen genetik bir durumdur. Ancak bazı farklı durumlarda sonradan meydana geldiğini de söyleyebilmek mümkündür. Kepçe kulak ameliyatına gerek olunan durumlar ise şöyle sıralanabilmektedir:

 • Kepçe kulak görünümüne sahip olunması durumlarında
 • Doğuştan gelen kulak memesindeki deformasyonlarda
 • Kulak memesinin olmaması durumlarında
 • Kulak memesinde sonradan oluşabilen bozukluklarda
 • Kulak memesinin ilerleyen yaşlarda sarkma durumuna maruz kalmasında
 • Kulakların şekil itibariyle yukarı yönünde kıvrılması
 • Kulakların ön tarafa doğru çok yoğun bir biçimde eğilmesi
 • Kulağa alınan şiddetli bir darbe sonrası travmatik durumlarda

Kepçe Kulak Ameliyatında Sağlanan Başarı Oranları

Kepçe kulak ameliyatlarının çok büyük bir çoğunluğu %90-95’e varan büyük bir oranla son derece sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmaktadır. Elbette ameliyatı gerçekleştiren cerrahın uzmanlığı ve bu konudaki payı yadsınamaz bir gerçektir. Ancak her ameliyatta olduğu gibi çıkabilecek her türlü risk en iyi biçimde hesaplanmalıdır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Öncesi Yapılması Gerekenler

Kepçe kulak estetiğinde sağlıklı bir sonuç elde etmek için ameliyat öncesinde doktorunuz tarafından belirlenen süre içerisinde hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Branşında uzman ve yetkili bir doktor belirlenerek ameliyat işlemlerine başlamak atılacak olan ilk adımdır. Ameliyat yapılmadan önce mutlaka bir muayene yapılması gerekmektedir. Bu muayene sayesinde doktor, kepçe kulak ameliyatı için uygun olup olmadığınızın kararını verecektir. Ameliyat kararı ile gerekli görülen tetkiklere başlanmaktadır.

Kepçe kulak ameliyatında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise hastanın hangi yaş aralığında olduğudur. Bu ameliyat çocukluk çağındaki kişilerde de yapıldığı için çocuğun psikolojisi açıdan duyguları doğrultusunda bir açıklama yapmak daha yerinde bir karar olacaktır. Hatta bu durum anne ve baba tarafından uygun bir dil ile çocuğa aktarılamaz ise psikolojik bir yardım almak, bir pedagog ile konuşmak yerinde bir karar olacaktır.

Ameliyattan önceki gün hastaya eğer genel anestezi uygulanacak ise ameliyattan önceki gece ve devamındaki sabah; hastanın yemek yeme ve herhangi bir sıvı içme durumunun olmaması gerekmektedir. Aynı zamanda hastanın ameliyat öncesinde beslenmesine daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Ameliyatların geneli açısından bakıldığında aspirin kullanımının ameliyattan ortalama iki hafta önce kesilmesi gerekmektedir. Elbette sigara ve alkol kullanan bir hastanın ameliyat tarihinden en az 2-3 hafta önce sigara ve alkol kullanımını kesmesi yine yerinde bir karar olacaktır. Ameliyat öncesinde daha rahat bir zaman dilimi geçirmek için hastaneye gelirken daha rahat kıyafetler seçilmesine özen göstermek gerekmektedir. Bir refakatçinin size eşlik etmesi de sizi sürece daha iyi hazırlayacaktır.

Ameliyat Öncesinde Yapılması Gereken Tetkikler

Hangi ameliyat yapılırsa yapılsın genel anestezi yönteminin uygulandığı her ameliyat öncesi kan testi yaptırmak gerekmektedir. Aynı şekilde kepçe kulak ameliyatında da öncesinde kan testi istenmektedir. Hastanın tıbbi geçmişi, var olan hastalıkları, kullanılan ilaçlar gözden geçirilip incelenmektedir. Eğer uygulanacak olan anestezi yöntemi lokal anestezi ise hastanın genel anestezide olduğu gibi geniş bir tetkik prosedüründen geçmesi kararı hastanın sağlık geçmişine bakılarak doktor tarafından verilmektedir.

Kepçe Kulak Estetiği Öncesi Fiziki Muayene

Hastaya uygulanacak tedavi yöntemleri belirlenmeden önce ameliyatı gerçekleştirecek olan doktor fiziksel muayeneyi gerçekleştirmektedir. Yapılan bu muayenede kulakların boyutu, yapısının incelenmesi, kulakların yüze göre oranı ve simetrisi dikkate alınmaktadır. İdeal olarak belirlenen bir kulağın boyutları belli normlar içerisinde olduğu için fiziksel muayene esnasında farklı bir durum olup olmadığı, kepçe kulak olarak değerlendirilmesi noktasında tespitler yapılmaktadır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Ne Kadar Sürmektedir?

Otoplasti adı ile de bilinmekte olan kepçe kulak ameliyatı ortalama süre ile 1-2 saat arasında değişmektedir. Bu süre genel anestezi ile yapılan ameliyatlar için geçerli olan bir süre olmaktadır. Ancak kulakta yapılan işlemlere, kulağın estetik açıdan ideal görüntüsüne kavuşması amacıyla uygulanan yöntemlere göre ameliyat süresi de değişmektedir.

Kepçe Kulak Ameliyatı Sonrası

Kepçe kulak estetiği ameliyatı sonrasında kafanıza sarılan bandaj kulaklarınızı tamamen örtmektedir. Bandajların çıkarılma süreleri doktor tarafından belirlenen zaman dilimleri arasında olacaktır. Ameliyat sonrasında ağrı derecesi çoğunlukla hafif veya bazı durumlarda orta derecede seyretmektedir. Ağrılar için doktor tarafından belirlenen ilaçlar kullanılmaktadır. Elbette kepçe kulak ameliyatında yaş grubu çocukları da kapsadığı için verilecek olan ilaçlar ve ameliyat sonrası bakım da bu yönde olacaktır. Aynı zamanda kulaklarda geçici olarak ameliyat sonrası bir tıkanma olabilmektedir. Her ameliyatta olduğu gibi kepçe kulak ameliyatında da ameliyat sonrası beslenme şekli yine çok önemli bir yer tutmaktadır. Sağlıklı beslenme düzeninin oluşturulması ve ameliyatın ardından hastanın sağlığına hızla kavuşmasını sağlayacak olan bir beslenme düzeni doktorunuz gözetiminde sizinle paylaşılacaktır.

Ameliyat Sonrası Gözetim Süresi

Kepçe kulak ameliyatı sonrasında hastanın yakınları tarafından gözetim altında tutulmasında gerekli maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ameliyat sonrası ilk 1 hafta kulağın ıslanmamasına, kuru kalmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Ameliyat bitiminden itibaren gelen ilk 24 saat süresince bandajın düşmemesine özen gösterilmesi ve birkaç hafta süre ile takılması gerekmektedir.
 • En az 2 hafta boyunca çok ağır şeyler taşınmaması gerekmektedir.
 • En az 2 hafta boyunca vücudu yoracak aktivitelere bulunmamak gerekmektedir.
 • Ameliyat sonrası gözetim sürecini bir refakatçi veya bir yakınınız ile geçirmek sizin açınızdan daha sağlıklı bir durum olacaktır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Sonrası Ameliyat İzi

Kepçe kulak ameliyatının ardından oluşacak ameliyat izi son derece normaldir. Ameliyat izi ilk süreçte belirgin bir halde olabilmektedir ancak ilerleyen süreçte doktorun ameliyat sonrası bakımı yaranın iyileşmesi açısından kolaylık sağlamaktadır. Kepçe kulak ameliyatı sonrasına ameliyat izinin olmaması ameliyatı yapan cerrahın uzmanlığına göre de değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda ameliyat sonrası izler büyük oranda kulağın arka tarafında bulunduğu için dışardan bakıldığında görülmesi pek de mümkün olmayacaktır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Sonrası Banyo Yapmak

Kepçe kulak ameliyatından itibaren ortalama bir hafta sonrasında saç ve kulaklar bir sabun/şampuan ve su yardımı ile çok fazla baskı uygulamadan hafif bir şekilde yıkanabilmektedir. Dikişlerin ıslatılmamasına özen göstermek gerekmektedir. Saçların kurutulması sırasında kullanılan saç kurutması makinesinin sıcaklığı az seviyede tutulursa kulağın zarar görmemesi açısından daha sağlıklı olacaktır. Ameliyattan sonra banyo yapabilmek veya duş alabilmek için belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Bu sürenin tayini yine doktorunuz tarafından belirlenmektedir.

Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci

Özellikle çocukluk döneminde kişiye rahatsızlık veren bir problem olan kepçe kulak görüntüsü, aynı zamanda her yaş aralığında da insanın aynı rahatsızlığı duyabileceği bir problemdir. Kişinin özgüvenin sarsılmasına sebep olan bu problem estetik bir operasyon ile düzeltilebilmektedir. Ancak operasyonun başarılı bir şekilde devamlılığı olabilmesi için hastanın iyileşme süresi boyunca son derece özenli davranması ve ameliyat sonrası doktoru tarafından yapılan her uyarıyı dikkate alması gerekmektedir.

Kepçe kulak estetiği sonrası uygulanacak tedavi yöntemleri, ameliyatta kullanılan teknik ve yöntemlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; lazer ile kepçe kulak ameliyatı olan bir kişinin hastaneden aynı gün içerisinde taburcu olması mümkündür. Elbette bu durum ameliyat sonrası doktorunun onayı ve kontrollerinin yapılması suretiyle geçerli olmaktadır. Ancak genel anestezi yöntemi ameliyat olan bir hasta için iyileşme süreci farklılıklar göstermektedir. Ameliyat esnasında verilen anestezi sebebiyle hastalar ameliyattan sonra çok yoğun ağrılar hissetmemektedirler. Sonrasında kulak ve baş bölgesinde hafif bir ağrı görülebilmektedir. Doktor tarafından verilen ağrı kesiciler ile bu ağrılar azaltılmaktadır. Ameliyat sonrası bandajlar hastada 3-7 gün aralığında kalmaktadır. Bandajın çıkartılmasından sonra yaklaşık 2 hafta süresince saç bandı kullanılması doktor tarafından tavsiye edilmektedir. Böylelikle kulağın dışarıdan gelecek olan darbelere karşı korunması ve katlanması engellenmiş olur. Dikişlerin açılmaması ve kulağın sağlıklı bir şekilde kendi işlevlerini yerine getirmesi açısından bu durum son derece önemlidir. Kepçe kulak estetiği ameliyatında kulağa verilen ideal şeklin uzun süreli olarak kalıcı olabilmesi için hastanın bu tür travmatik durumlardan korunması gerekmektedir.

Her ameliyatta olduğu gibi kepçe kulak ameliyatı sonrasında da oluşabilecek enfeksiyon riski için hastanın en az 3 gün muhakkak su ile temasının kesilmesi gerekmektedir. Bu süreden sonra kısa ve hafif ısıda olan bir duş almak olasıdır. Elbette tüm bunlar için kesinlikle kepçe kulak ameliyatını gerçekleştirmiş olan doktorun onayının alınması gerekmektedir. Kulak estetiği ameliyatı sonrasında kulakta meydana gelecek hafif düzeyde morluklar ve şişlikler son derece normal bir durumdur. Yaklaşık 2-3 hafta sonrası bir zaman diliminde bu durum normale dönmektedir. Tamamen sağlanan iyileşme ise ameliyattan yaklaşık 6 ay sonra gerçekleşmektedir. Kepçe kulak ameliyatı olan kişiler, ortalama 1 hafta içinde normal günlük yaşamlarına dönebilmektedirler.

Kulak Estetiği Ameliyatı Estetik Bir Görünüm İçin Yeterli midir?

Gerek estetik açıdan gerek tıbbi açıdan önemli bir ameliyat olan kulak estetiği ameliyatının, ameliyata karar vermiş olan kişi için yeterli midir değil midir sorusuna verilen cevap farklılıklar göstermektedir. Ameliyat esnasında yapılan yöntem ve uygulanan işlemlere göre elde edilen bu sonuçlar kişiden kişiye göre değişmektedir. Bazı hastalar için kepçe kulak estetiği ameliyatı, sahip oldukları yüz şekillerine ve kulak yapılarına uygun olduğu için ameliyat tek başına yeterli olabilmektedir. Ancak bazı hastalarda kulak estetiği ameliyatı istenen sonuçları vermez ise ameliyat sonrasında farklı tedavi yöntemleri yeniden konuşulabilmektedir. Cerrah tarafından belirlenen bütün bu ameliyat yöntemleri, her hasta için sahip oldukları tıbbi geçmişleri ve ameliyat esnasındaki uygulamaların farklılığı sebebi ile değişiklik göstermektedir.

Kepçe Kulak Ameliyatı Fiyatları Ne Kadardır?

Kepçe kulak ameliyatı fiyatları, 2023 yılı itibari ile kulaktaki var olan kepçe kulak deformasyonunun durumuna, kulak memesi sorununa, anestezi şekline, ameliyatta kullanılacak yöntemlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin yetişkin bir hastada uygulanacak lokal anestezi ile çocuk yaşta bir hastada uygulanacak genel anestezi, ameliyat sonrasındaki fiyatlandırmalar açısından sonucu etkileyebilmektedir. Kepçe kulak ameliyatı fiyatlandırması için en belirgin ve en doğru bilgiyi elbette ameliyatınızı gerçekleştirecek olan doktorunuz aracılığı ile edinebilirsiniz.

Instagram : Ixoralife

Kepçe Kulak Ameliyatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Günümüzde artış gösteren teknolojik yenilikler sayesinde kepçe kulak ameliyatı da bu değişimlerle birlikte son derece kolay ve risk oranının düşük olduğu, zor olmayan bir ameliyat olma özelliğine sahiptir. Elbette her ameliyatta oluşabilecek komplikasyonların varlığını unutmamak gerekir. Ancak bir derecelendirme yapıldığında kepçe kulak ameliyatı zor olmayan bir ameliyattır.

Farklı estetik operasyonlara göre kepçe kulak ameliyatı en az ağrı ile geçirilen ve hastanın en hızlı bir biçimde iyileştiği ameliyatlardandır. Ağrı kesiciler ve doktor tarafından belirlenen ilaçlar doğrultusunda süreç minimum ağrı ile geçirilmektedir.

Kepçe kulak estetiği ameliyatında belirlenen yaş sınırı iki açıdan ele alınmaktadır. Yeni doğan bir bebeğin ilk iki aylık sürecinde gerçekleştirilen bir ameliyat ve çoğunlukla 5-6 yaş sonrası için gerçekleştirilen bir ameliyat olmak üzere iki yaş aralığını kapsamaktadır. Aynı zamanda ameliyat için bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır. Yaş aralıkları farklı olduğu için hastaların sağlık geçmişleri de bu kararın alınmasında önemli bir etkendir.

Kepçe kulak estetiğinin ameliyatsız tedavi edilmesindeki en büyük etken; kulağın bebeğin doğumdan hemen sonra tespit edilebilirse esnek bir yapıda olduğu için kısa sürede düzeltme işlemi ile sağlanabilmesidir. Yeni doğum ile kulak esnek ve yumuşak bir yapıya sahip olduğu için bant tekniği ile kulak yeniden şekillendirilebilmektedir. Yetişkin bir hasta için ise ameliyatsız kepçe kulak estetiği tedavisi doktor tarafından belirlenen yöntemler eşliğinde olmakta aynı zamanda bu işlemler geçici bir çözüm olma özeliği taşımaktadır. Yetişkinler açısından ameliyat yöntemi daha çok tercih edilen bir yöntemdir.

Kepçe kulak ameliyatı sonrasında gelen ilk 24 saat içinde hastanın ağrıları olabilmektedir. Aynı zamanda yine kulak şiş bir şekilde olacağı için hastanın darbe almaması açısından hastaya 3 gün istirahat raporu verilmesi gerekecektir. Hastanın sağlık durumuna göre bu süre bir haftaya göre uzayabilmektedir.

Kepçe kulak ameliyatı alanında uzman plastik cerrahlar tarafından yapılmaktadır.

Kepçe kulak ameliyatı estetik bir görüntü sağlamak amacı ile yapılan bir operasyon olduğu için atılan dikişler de iz bırakmaması gereken dikişler olma özelliğindedir. Bu dikişler ise ortalama bir hafta içerisinde kulak derisi ile kaynaşarak yok olmaktadır.

Kepçe kulak ameliyatında meydana gelen kesiler, kulağa atılan dikişler çok hafif bir düzeyde bir iz bıraksa dahi kulağın doğal kıvrımlarında olduğu için başka insanlar tarafından görülememektedir.

Kepçe kulak estetiği ameliyatında kulağın iç kısmına kalıcı dikişler, dış kısmına ise zamanla eriyebilen estetik dikişler yapıldığı için kulaklarda kalıcı bir değişim gerçekleşmektedir. Dolayısıyla kepçe kulak estetiği sonrasında kulakların sahip olduğu görüntü ideal olarak tanımlanan görüntüsüne dönebilmektedir.

Kepçe kulak estetiği ameliyatı özellikle son dönemlerde yetişkin kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen bir estetik ameliyattır. Sahip olduğu kepçe kulak görüntüsü sebebi ile özgüven problemi yaşayan ve estetik kaygılar duyan her yetişkin kişi bu ameliyatı yaptırabilmektedir.

Çocuklarda kepçe kulak durumunun olması, çocukları hem sosyal hem psikolojik açıdan olumsuz etkileyebileceği için okul öncesi dönemde ameliyatı gerçekleştirmek çocukların ruh sağlığı açısından daha olumlu bir sonuç vermektedir.

Bebeklerde kepçe kulak görüntüsü kendiliğinden düzelme göstermez. Doğumun özellikle ilk iki ayı içerisinde doktorlar tarafından gerçekleştirilen belirli yöntemler eşliğinde düzelme göstermektedir.

Kepçe kulak ameliyatı sonrasında hastalar için uygun görülen uyku pozisyonu sırt üstü uyuma pozisyonunu olmaktadır.

Bandajlar hastada genellikle 3-7 gün aralığında kalmaktadır. Bandajın çıkartılmasından sonra yaklaşık 2 hafta saç bandı kullanılması tavsiye edilmektedir.

Ameliyat sonrası 15 gün boyunca ağır işler yapılmamalı, yorucu spor aktivitelerine ara verilmeli, beslenme ve uyku düzenine hassasiyet gösterilmeli ve doktorun belirlediği ilaçlar eksiksiz kullanılarak tedavi ve bakım işlemleri (yıkanma, uyku pozisyonu, bandaj açılımı) de yine aksatılmadan yapılmalıdır.
Uzmanlarımız sorularınızı cevaplıyor

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle en kısa sürede iletşime geçelim.

Ixora Life Clinic
Bize Ulaşın
Hasta Yorumları

1.5 hafta öncesinde anneme gözaltı ve göz üstü için estetik operasyonu yaptırdık. Annemin tansiyonla ilgili sıkıntısı olduğundan operasyondan co..

Melisa yılmaz

Dün klinikte göz torbalarım için bir operasyon gerçekleştirdim araştırmalar sonucunda en iyisinin ixora klinik oldugunu gözlemledim kendi içimde endiş..

Salih Gürgen

Operasyonumu dun yaptırdım gayet ağrısız ve sohbet ederek geçti. Ekim yaptırdığım oda gayet sterildi. Doktorun ilgisi ile kafamdaki soru işaretleri gi..

Cinar Berna

Merhaba bu klinikle bir arkadaş tavsiyesi üzerine tanıştım bir burun estetiği yaptırmak için güzel ve temiz bir yer arıyordum daha sonrasında ixora kl..

Ferhat Babat

Annem ve kendim için dolgu ve botoks uygulaması için ixora ile yollarımız kesişti. İşlem uygulaması sırasında ilgili alaka, sonuçundan ve doğal görünü..

Gamze Yıldız

Arkadaşım ameliyatını A sınıf bir hastanede oldu,odamız gayet ferah ve güzeldi.Doktor bey sağolsun sürekli ilgilendi,bilgi verdi.Kesinlikle tavsiye e..

İlayda Güleç

Saç ekimi yaptırdım ve şuan çok memnunum bunun için ekibe ve doktoruma teşekkür ederim ..

Emre Aslan

14 Temmuz'da Ixora Life'da göğüslerimi küçülttüm. İrtibat kişim Meltem Hanım çok kibar ve her zaman yardımcı oldu. Planlama WhatsApp üzerinden yapıldı..

Sevgi
Ixora Life Clinic Tedavi Planınızı Oluşturmaya Başlayın!
Online Konsültasyon

Ön talep formunu doldurarak
bize ulaşabilirsiniz.

Whatsapp Üzerinden Bize Ulaşın
90 533 011 76 81
Benzer Tedaviler
22
Eylül

Yanak İnceltme Ameliyatı (Bişektomi) Nasıl Yapılır? Bişektomi Yanak İnceltme Ameliyatı ile yüze dah..

Devamını oku
22
Eylül

Kepçe Kulak Ameliyatı : Bu durumun başlıca sebebi sahip olduğumuz fiziksel özelliklerimizdir. Yani k..

Devamını oku
22
Eylül

Üst ve Alt Göz Kapağı Ameliyatı Göz Kapağı Ameliyatı : Göz kapağında meydana gelen sarkmalar ve alt..

Devamını oku
21
Eylül

Çene Ucu Estetiği Ameliyatı Neden Yapılır? Çene ucu estetiği ameliyatı için, kişinin profiline yand..

Devamını oku
21
Eylül

Yüz Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Yüz germe ameliyatları tercih edilme noktasında genellikle yaş a..

Devamını oku
21
Eylül

Jinekomasti Ameliyatı ve Tedavisi Jinekomasti Ameliyatı : Jinekomasti tedavisinde geçerli olan en s..

Devamını oku
21
Eylül

Kol Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Kol germe ameliyatı, kollarında sarkmalar meydana gelen kişiler ..

Devamını oku
21
Eylül

Popo (Kalça) Estetiği Nedir? Kalça Büyütme Ameliyatı : Popo estetiği, kişinin poposunda bulunan hac..

Devamını oku
21
Eylül

Karın Germe Nedir? Karın germe ameliyatı çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilen, kişinin fazla kilo a..

Devamını oku
21
Eylül

Kimler Liposuction – Yağ Aldırma Ameliyatı Olabilir? Liposuction Yağ aldırma ameliyatı, genellikle ..

Devamını oku
21
Eylül

Meme Dikleştirme Ameliyatı : Tarihten bu yana güzel olmak ve daha estetik bir görüntüye sahip olmak ..

Devamını oku
21
Eylül

Meme Küçültme Ameliyatı Nasıl Yapılır? Meme küçültme ameliyatı, meme görüntüsü büyük olan kişilerin..

Devamını oku
21
Eylül

Meme büyütme estetiğinin hem fiziksel hem de sosyal gerekçeler açısından kadınların psikolojilerinin..

Devamını oku
21
Eylül

Estetik Kavramına Genel Bir Bakış Yunanca duymak ve algılamak sözcüklerinden oluşan “aisthetikos” k..

Devamını oku