fbpx

Masseter Botoks

masseter-botoks
Masseter Botoks

İnsan yüzünün şekillenmesinde kaslar oldukça önemli yer tutar. Yüz bölgesindeki derinin altında, yüzün anatomik yapısının oluşmasını sağlayan kaslar ve kemikler yer alır. Her insanın yüz tipinin farklı olmasında da bu iki yapının şekli oldukça önemlidir. Ayrıca, çevresel faktörlere bağlı olarak oluşan deri sarkmaları, yağ birikimleri de yüz tipinin ortaya çıkışında bir miktar etkilidir.Günümüzün estetik anlayışı içerisinde kadın ve erkek yüz tipine dair bazı kesin kurallar bulunur. Tam bu bölgeyi şekillendiren kaslar, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak çeşitli deformasyonlara ve şekil değişikliklerine uğrayabilir.

Masseter Botoks Tedavi Özeti

Operasyon Süresi

15 Dakika

Aneztezi Türü

Yok

Hastane Yatış

Yok

Tam İyileşme

Hemen

İşe Dönme Süresi

Hemen

Garanti Türü

Ömür Boyu Garanti

Konaklama

Lüks Otel

VIP Transfer

Evet

Tedavi Sonuçları

Kadının yüz tipi büyük oranda dudak ve çene tarafından belirlenir. Erkeklerde ise çene yapısı çok daha önemlidir. Çeneyi şekillendiren temel faktör çene kemiği iken, çiğneme kası olarak adlandırılan masseter kası da çene üstü dokunun şekil almasında oldukça önemlidir. Masseter kası, dudaklar kapalı iken yapılan çiğneme fonksiyonunu diğer kas gruplarıyla birleşerek icra etmektedir. Doğal olarak çiğneme yapılan her durum bu kası çalıştırmakta, çalışan kaslar da gelişip büyümektedir.

Randevu Al

Yüz İnceltme Botoksu (Masseter Botoks) Hakkında

Sürekli çalıştığı için, sürekli büyüme eğiliminde olan ve yer aldığı bölgeden dolayı da yüzün kalın görünmesine sebep olan, kolay müdahale edilebilir nokta çiğneme kasıdır. Çiğneme kasının devre dışı bırakılması çiğneme fonksiyonunu büyük oranda ortadan kaldıracağından dolayı, yüzün inceltilmesi için bu kasın fonksiyonlarına zarar vermeden müdahale etmek gerekmektedir. Eğer çene kemiğinde şekil bozukluğu yoksa, çenenin şekilsiz olmasının temel sebebi bu kaslar olarak görülüyorsa, ameliyatsız bir uygulama ile masseter kaslara müdahale edilir. Yüzün her tarafında da olan bu kaslara botoks uygulaması yapılması sayesinde burun hizasından başlayan bir incelme sağlanır.

Çene yapısının bozuk olduğu, yani kaslara müdahale edilse de görüntünün düzeltilemeyeceği durumlarda yüz inceltme botoksunun kullanılması mümkün değildir. Yüz inceltme botoksu, çiğneme kasına bağlı olarak ortaya çıkan çene şekil bozukluklarında çene kemiği estetiğinin alternatifidir.
masseter-botoks-1
masseter-botoks-3

Botoks ile Yüz İnceltme Nedir?

Yüzün estetik hale getirilmesi için onlarca farklı yöntem bulunur. Saçtan başlayıp boyuna kadar uzanan bu yöntemlerden bir tanesi de botoks ile yüz inceltmedir. Botoks genelde yukarı yüz bölgesinde uygulanır. Temel amacı kasların mikro seviyede felç edilmesi olduğundan dolayı, üst yüz bölgesinde uygulandığında yüzün yaşlı durmasına sebep olan sarkmış kasların gergin pozisyonda kalmasını sağlar.

Botoksun tek uygulama alanı üst yüz bölgesi değildir. Vücudun birçok bölgesinde kendine uygulama alanı bulmaktadır. Ancak, oldukça acısız ve ağrısız bir yöntem olmasından; gençleşmeye büyük katkı sağlamasından ve tamamen görüntüye yönelik olmasından dolayı en çok yüzde uygulanmaktadır.

Kadınlarda yüzün alt bölgesinin, burun hizasından başlayarak radikal bir açı ile V formuna bürünmesi arzu edilir. Erkeklerde ise radikal olmayan bir açı ile aynı etkinin sağlanması gerekmektedir. Bazı yüz tiplerinde, ovallik ve karelik aşırı uçlarda olduğundan dolayı arzu edilen açı sağlanamaz. Bu da, kişilerin yüzlerinin olumsuz bir görüntüye sahip olmasına sebep olur.

Yüzün radikal bir açı ile V formuna kavuşturularak inceltilmesi için botokstan faydalanılır. Çiğneme kası olarak adlandırılan ve yüzün karşı profilden bakıldığındaki yanal alanını artıran kasa verilen toksin, bu kasın gereğinden fazla büyümesini engeller. Ayrıca ortaya çıkardığı mikro felç etkisinden dolayı da kasın bir ay gibi bir sürede küçülmesine sebep olur.

Yani, yüzün inceltilmesi amacıyla uygulanan botoks esasen çiğneme kasının fonksiyon kaybına uğramadan felç edilmesini amaçlayan bir yöntemdir. Yöntemin herhangi bir olumsuz etkisi bulunmaz. Yöntem ile beraber yüz anatomisi geçici olarak değiştirilir. Bu sebepten ötürü de uygulamayı ancak bu alanda uzman olan estetik cerrahların yapması gerekmektedir. Farklı alanlardan bazı doktorlar da sertifika ile masseter botoksunu uygulayabilmektedir.

Botoks ile Yüz İnceltme Nasıl Yapılır?

Yüz inceltme botoksu yani masseter botoksun uygulanması oldukça kolaydır. Yüz germe amaçlı uygulanan botokstan pek bir farkı yoktur. Tek fark, yüz inceltme botoksunun çok daha incelik isteyen bir operasyon olmasıdır.

 1. Operasyona başlamadan önce hastanın kas yapısı incelenir, çiğneme kasının normalden ne kadar fazla kalınlaştığı saptanır.
 2. Saptama esnasında hastanın dişlerini sıkıp bırakması istenir. Böylece gerçek kas büyüklüğü ortaya çıkar.
 3. Kasın kalınlaşma yani büyüme oranı ile kullanılacak toksin miktarı arasında doğru orantı bulunmaktadır. Arzu edilen etkiyi oluşturmak için ideal toksin miktarının saptanması gerekmektedir.
 4. Yüz inceltme botoksu seanslar şeklinde uygulanmaktadır. Kasları çok büyümemiş hastalarda bir ya da iki; kasları aşırı derecede büyümüş, yüzünün üst ve orta bölümü paralellik gösteren hastalarda ise üç ya da dört seans uygulanabilir.
 5. Seansların arasında iki ya da üç hafta bulunur.
 6. Seans süreleri on dakika ile yirmi dakika arasında değişir.
 7. Operasyondan önce anestezi uygulaması yapılmaz.
 8. Özel olarak hesaplanan toksin miktarı iğneler yardımıyla masseter kaslara verilir.
 9. Yüzün her iki tarafına da eşit oranda uygulama yapılır. Böylece, seanslar arasındaki sürede asimetrik bir görüntü oluşmaması sağlanır.
 10. Seansın bitmesinden sonra hasta doğrudan işine ve sosyal yaşamına dönebilir.
 11. Yüz inceltme botoksu yani masseter botoksun etkisi yaklaşık olarak altı ay sürer. Son seansın tamamlanmasından iki hafta sonra kesin sonuçlar gözlenebilir.
 12. Kalıcılık süresi altı ay olduğu için her altı ayda bir tekrar uygulanması gerekebilmektedir. Ancak, kasların büyüme hızı da hesaba katıldığında, uygulama süresi yılda bir kez olarak hesaplanmaktadır.

Operasyonun uygulanma süreci genel olarak böyledir. Basit bir operasyon gibi görünse de icra edecek olan doktorun bu konuda uzman olması mecburiyettir. Uzman olmayan tarafından icra edildiğinde yüzde asimetri oluşması çok büyük ihtimaldir. Merdiven altı kliniklerde, sertifikası olmayan doktorlar tarafından uygulanmamalıdır.

Operasyon sırasında kullanılan toksin her ne kadar zararsız olsa da doğru doz tutturulamadığı takdirde ya etkisi az olur ya da kalıcı zararlar verebilir. Toksin miktarının hesaplanabilmesi için de kas dokularının tanınması, yapılacak müdahalenin etkilerinin önceden hesaplanabilmesi gerekmektedir. Bunu yapabilecek yegane kişiler de estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahlardır.

Yüz İnceltme Botoksu Kimlere Uygulanır?

Yüz inceltme botoksu oldukça basit bir uygulama olmakla beraber herkese uygulanması söz konusu değildir. Operasyon yüz hatları çok keskin olan hastalara, alt yüz bölgesini inceltmek amacıyla uygulanmaktadır. Uygulamayı öğrenen ve kendisine yapılmasını isteyen kişilerin başvurmasından sonra şu şartlar aranır:

 1. Yüz inceltme operasyonu yaptırmak isteyenlerin yüz yapılarının ya tam kare ya da tam oval olması gerekmektedir. Açının bozuk olmasından dolayı V formu yakalanamıyor olmalıdır.
 2. Yüzün şekillenmesinde yalnızca çiğneme kası etkili değildir. Çene kemiğinin yapısı, elmacık kemiğinin yapısı, dudakların yapısı, yanakların yapısı ve yağ birikim miktarı da etkilidir. Operasyon için başvuran hastaların yüz şeklinin estetik olmamasında çiğneme kasının etkili olması gerekmektedir.
 3. Çene kemiği estetiği olmaktan kaçınan ve yüzünün şeklinde çiğneme kasının etkisinin fazla olduğu hastalara uygulanır.
 4. Operasyon çene kemiği ve yapısı gelişimini sağlamış olan hastalara uygulanır. Yani yirmili yaşların başından itibaren uygulanabilmektedir.
 5. Operasyonu olacak hastaların toksine karşı herhangi bir alerjik reaksiyon geliştirmemesi gerekmektedir.
 6. Hamilelere ve emziren kadınlara da yüz inceltme botoksu uygulanmaz.
 7. Toksin enjekte edilecek bölgede deri hastalığı olanlara da masseter botoks uygulanmaz.
 8. Kanser hastalarına, kanama bozukluğu olanlara ve kaslarında hastalık olanlara da masseter botoks uygulanmaz.

Operasyonun etkileri kalıcı olmadığı için, ilk uygulamadan memnun olmayan hastalara tekrar yüz inceltme botoksu uygulaması yapılmaz. Etkiler yaklaşık bir yıl içinde tamamen kaybolduğu için, birçok insana bu operasyonun uygulanması söz konusudur.

Yüz İnceltme Botoksu (Masseter Botoks) Fiyatları

Yüz inceltme botoksu tamamen estetik amaçlarla uygulanmaktadır. Bu da SGK desteğinin olmamasına sebep olur. Kişilerin, operasyonun ücretinin tamamını ceplerinden ödemesi gerekmektedir. Ayrıca, operasyonu profesyonel olarak yapan hekim sayısı da oldukça sınırlıdır. Operasyonu tam manasıyla icra edebilmek için ciddi bir tecrübe gerekmektedir.

Operasyonda enjekte edilen toksin de yurtdışından gelmektedir. Doğal olarak döviz kurları fiyatı etkiler. Hastanın durumu, yapılacak seans sayısı, kullanılacak toksin miktarı, operasyonun yapıldığı klinik ve operasyonu yapan doktor fiyatlar üzerinde etkilidir. Operasyonun fiyatına dair kesin bir bilgi vermek mümkün olmasa da, ücretsiz muayene olarak fiyat almak mümkündür. Her hastanın yüz tipi özel olduğundan dolayı fiyatlarda oynama olabilir.

Yüz İnceltme Botoksu (Masseter Botoks) Öncesi

Yüz inceltme botoksu uygulanacak hastaların operasyondan önceki süreçte tetkik edilmesi oldukça önemlidir. Doğru bir süreç sayesinde, operasyondan sonra muazzam görüntüler elde etmek mümkündür. Operasyondan önceki süreç belli saç ayakları üzerinde şekillenir. Hastanın yüz tipini beğenmemesi, bu beğenmeme durumunun altında alt yüz bölgesinin şeklinin yatması, yüz inceltme botoksunu kafaya koyması, klinik seçmesi, uygunluğunun değerlendirilmesi ve hazırlıkların yapılması aşamaların genel olarak tarifidir.

Klinik Tercihi

Botoks uygulamasına dair ülkemizde belki de binlerce klinik bulunmaktadır. Yüz inceltme botoksunda da aynı toksin kullanılır ancak müdahale edilen bölgenin fonksiyonel açıdan daha aktif olması ve müdahale edilen kas gruplarının daha geniş olması bu operasyonu özel kılar. Masseter kaslara uygulanan toksinin yüz yapısına olan etkisi oldukça fazladır. Yani, yüzün üst bölgesine, çoğu zaman kaşlara yapılan botoks uygulamasından çok daha farklıdır. Bu sebepten ötürü de botoks uygulaması yapan her kliniğin, yüz inceltme botoksu yapması söz konusu değildir.

Yüz inceltme botoksunu estetik cerrahların yapması tercih sebebidir. Bazı durumlarda sertifika alan diğer branşlar da bu operasyonu gerçekleştirebilmektedir. Ancak, kesinlikle doktor olmayan kişilere yaptırılmamalıdır. Merdiven altı olarak tabir edilebilecek kliniklerden de uzak durulmalıdır. Yani, seçilen kliniğin sizi reddedebilmesi gerekmektedir. Size uygun olmayan bir operasyonu sırf parası için yapabilecek klinikler fazla olduğundan dolayı, klinik seçimi büyük önem taşır. Hastaların, yüz inceltme botoksu için başvurmadan önce şu değerlendirmeleri yapması gerekmektedir:

 1. Daha önce ilgili klinikte tedavi olmuş, mümkünse de yüz inceltme operasyonu yaptırmış insanlarla konuşulmalı; eğer varsa ise internet üzerindeki yorumlar okunmalıdır.
 2. Kliniğin internet sayfası detaylıca incelenmeli, profesyonellik açısından değerlendirilmelidir.
 3. Klinikte veya hastanede çalışan, yüz inceltme ile ilgilenen cerrahların geçmişi araştırılmalı, uzmanlıkları değerlendirilmelidir.
 4. Masseter botoksun yapılacağı kliniğin Sağlık Bakanlığı onaylı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Genel olarak klinik tercihinde kriterler bunlardır. Mutlaka o klinikte tedavi olmuş biri bulunmalı ve sürece dair bilgi alınmalıdır. Sonrasında ise kliniğe gidilerek gerekli gözlemler yapılmalı, muayene olunmalı ve karar verilmelidir.

Hastanın Değerlendirilmesi

Hastanın klinik seçimini yapmasından sonra, klinik tarafından hastanın değerlendirme aşamasına geçilir. Yüz inceltme botoksu basit bir operasyondur ancak bazı özelliklere ya da hastalıklara sahip olanlara uygulanamamaktadır. Operasyondan önce hastanın değerlendirilmesi aşamasında şu adımlar izlenir:

 1. Hastanın yüz tipinden memnun olmamasının altında alt yüz bölgesinin etkisi araştırılır.
 2. Eğer alt yüz estetiği bozuksa bunun sebepleri araştırılır. Eğer çene kemiği kaynaklı bir sorun varsa yüz inceltme botoksu etkisiz kalmaktadır.
 3. Kanser hastalarına, yüksek tansiyon hastalarına, kas hastalığı olanlara, toksine karşı alerjik reaksiyon geliştirme ihtimali olanlara, hamilelere ve emzirenlere, deri hastalığı olanlara yüz inceltme botoksu uygulanmamaktadır.
 4. Operasyondan önce hasta değerlendirilirken kan testleri yapılarak bulaşıcı hastalık varlığı araştırılır. Ayrıca kan değerleri üzerinden hastanın metabolizması da değerlendirilir.
 5. Gerektiği durumlarda ultrason ile çene bölgesinin görüntüsü alınır ve bu görüntü planlama aşamasında kullanılır.

Hazırlık Aşaması

Hastanın değerlendirilmesinden sonra hazırlık aşamasına geçilir. Basit bir operasyon olmasından dolayı hazırlık aşaması oldukça basittir. Hastanın yüz tipi değerlendirilir. Çözüm için botoks uygulaması yapılacak bölgeler işaretlenir. Bu bölgelerden fotoğraflama yapılarak hastaya, uygulamadan sonraki yüz görünümü gösterilir ve üzerinde uzlaşılır. Sonrasında ise ya aynı gün ya da uygun olunan bir tarihte operasyon için gün verilir.

Hastanın operasyon günü sabahtan çok hafif bir kahvaltı yapması gerekir. Kan değerlerini uca çekecek, şekerini ya da tansiyonunu artıracak besinlerden uzak durmalıdır. Hasta operasyon günü kozmetik ürün kullanamaz.

Operasyonun yapılacağı kliniğe gelir. Sırası geldiğinde operasyon koltuğuna alınarak tıbbi temizleyicilerle yüzü temizlenir. Sonrasında ise toksin ilgili bölgelere verilerek seans gerçekleştirilir. Seans uzunluğu genelde on beş dakikadır. Yüzün her iki tarafına da eşit miktarda toksin verilerek asimetrinin önüne geçilir.

Yüz İnceltme Botoksu (Masseter Botoks) Sonrası

Operasyon oldukça basit olduğundan dolayı, operasyondan sonraki süreç de bir o kadar konforludur. Hastanın acı hissettiği tek an, toksinin enjeksiyonu sırasında kullanılan iğnelerin yarattığı hafif acıdır. Seansın bitmesinden sonra hastanın yüzünde herhangi bir olumsuz etki oluşmaz. Giriş noktalarında hafif kızarıklıkların ve kan toplanmalarının olması muhtemeldir ancak bunlar da kısa sürede ortadan kalkar.

Yüz inceltme botoksu seanslar halinde uygulandığından dolayı, operasyondan sonraki sürecin son seanstan itibaren başladığını söylemek mümkündür. Ayrıca her seanstan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar bulunur. Operasyondan sonra herhangi bir risk oluşması ihtimal dahilinde değildir. Tek risk, alerjik etkinin oluşmasıdır ki hemen kortizon tedavisine başlanarak toksin nötr hale getirilir. Kasların mikro seviyede felç olmasından dolayı çiğneme ya da yutma fonksiyonunda herhangi bir eksilme olmaz. Diğer kas gruplarının da desteğiyle süreç sorunsuz olarak atlatılır.

Operasyon Günü

Yüz inceltme botoksunda duruma göre iki, üç ya da dört adet operasyon gününden bahsetmek mümkündür. Aralarında iki – üç hafta olan bu günler, operasyonu yapan doktorun uzmanlık seviyesine göre oldukça konforlu geçebilmektedir. Operasyonda uygulanan toksinin etki ettiği kasların hayat üzerinde çok fazla etkisinin olmaması operasyondan sonraki süreci konforlu hale getiren sebeplerin başında gelmektedir.

Hasta, on ya da on beş dakika süren seanstan sonra dinlenme odasına alınır. Burada beş dakika dinlendikten sonra yüzünde ufak kızarıklıklardan başka hiçbir şey kalmaz. Herhangi bir ağrı ya da acı hissinden bahsetmek söz konusu değildir. Acı eşiği düşük olanlarda ise hafif ağrı kesiciler ile süreç daha da konforlu hale getirilebilir.

Hasta beş dakika kadar dinlendikten ve doktor tarafından tekrar muayene edildikten sonra işine ve sosyal yaşamına dönüş yapabilir. Hatta vakit darlığı çeken birçok hasta operasyonu öğle yemeği molasında yaptırabilmektedir. Buradan hareketle, operasyondan sonraki hareket kabiliyetinin ne olduğu anlaşılacaktır.

Operasyon günü ve sonrasında herhangi bir ilacın kullanılması gerekmez. Yalnızca, acı eşiği düşük olan hastalar hafif ağrı kesiciler kullanabilir. Kanı akışkan hale getiren aspirin gibi ilaçlardan uzak durulması yeterlidir. Operasyondan sonra bir – iki saat kadar yemek yenilmesi tavsiye edilmez. Sonrasında ise, çene hareketlerine özen göstermeden dahi besi tüketimi yapılabilir. Aşırı E vitamini içeren besinlerden bir gün kadar uzak durmak faydalı olacaktır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Operasyon her ne kadar basit olsa da etkisini korumak ve daha başarılı hale getirmek; bazı risklerden de tamamen korunmak için dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Kişi özelinde de değişebilen bu hususlara dair gerekli bilgi operasyondan sonra, operasyonu gerçekleştiren cerrah tarafından verilecektir. Genel olarak dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 1. Bölgeye yoğun iğne girişi olduğundan dolayı mikro yaralar oluşur. Bu yaraların iyileşmesi iki günü bulabilir. Operasyondan sonra yüz görüntüsüne olan tek olumsuz etkileri hafif kızarıklıktır.
 2. Bölgenin tahriş olmasını engellemek için yüz inceltme botoksundan sonra iki gün boyunca her türlü kozmetik ürün kullanımı yasaktır. Üst yüz bölgesine ise makyaj yapılabilir. İğne yapılan noktalarla kozmetik ürünlerin teması tamamen kesilmelidir.
 3. Masseter botoks sonrasında alkol kullanımı bir hafta boyunca yasaktır. Alkol tüketildikten sonra damar genişlediği için bölgedeki iyileşme hızı yavaşlayabilmektedir.
 4. Yüz inceltme botoksundan sonra sigara kullanımı da iki hafta kadar yasaktır. Sigara tüketimi yapılırsa iyileşme süresi oldukça uzamaktadır.
 5. Operasyondan sonra bir hafta kadar aşırı sıcak ya da aşırı soğuk su ile duş alınmaması gerekmektedir. Ayrıca enfeksiyon riskini önlemek için duş almadan önce ortam dezenfekte edilmelidir.
 6. Yüz inceltme operasyonundan sonra üç – dört gün kadar sauna, hamam, havuz ve deniz gibi ortamlardan uzak durulmalıdır. Enfeksiyon riskini engellemek için bu oldukça önemlidir.
 7. Çene kasları ani zorlanmamalı, aşırı hareketlerden de uzak durulmalıdır. Özel olarak herhangi bir hareket yapılmasına ya da kısıtlama getirilmesine ise gerek yoktur.

Sıkça Sorulan Sorular

Yüz inceltme botoksu oldukça basit olmasına rağmen yeni yeni uygulanıyor olmasından dolayı, çene estetiği konusunda sıkıntı yaşayan insanların aklında bu operasyona dair onlarca soru olabilmektedir. Yüz inceltme botoksu yani masseter botoks hakkında, insanların kafasında oluşan bu soru ve sorunların spesifik başlıklar altında cevaplanması herkes için faydalı olacaktır.

Operasyon Sonrasında Yüz Fonksiyonlarında Bozulma Olur Mu?
Yüz İnceltme Botoksunun Etkileri Ne Kadar Sürer?
Yüz İnceltme Botoksu Ağrılı Veya Acılı Bir İşlem Midir?
Yüz İnceltme Botoksu Kimler İçin Uygun Değildir?
Yüz İnceltme Botoksunun Yan Etkileri Var Mı?
Yüz İnceltme Botoksu Kaç Saat Süren Bir İşlem?
Yüz İnceltme Botoksu Sonrası Sosyal Yaşama Ne Zaman Dönülebilir?
Yüz İnceltme Botoksunda Yaş Sınırlaması Var Mı?
Yüz İnceltme Botoksu Fiyatı Nedir?

İlgili Yazılar

Messenger

Doktora Sor

WhatsApp

Şimdi Ara